Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Har du skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan du söka vårt uppsatsstipendium. Det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kronor. Ansökan stängde 15 januari 2024!

Hanna Lövgren vinnare av Uppsatsstipendiet 2023.

Uppsatsen kan vara skriven inom en rad olika fält, exempelvis: stadsbyggnad, infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa, ekonomi etc. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel eller effekter på folkhälsa och ekonomi när allt fler cyklar.

Senaste årens uppsatsvinnare

På bilden: Hanna Lövgren, vinnare av Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium 2023. 

Regler

Uppsatsen ska vara på minst kandidat- magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad föregående år.

Kriterier

  • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
  • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
  • Akademisk kvalitet
  • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Anges i ansökningen

  • Författarens/författarnas namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Uppsatsens titel samt lärosäte

Uppsatsen skickas till uppsats@cykelframjandet.se

Deadline

15 januari 2024

sponsorER

Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium 2024 presenteras i samarbete med:
Amparo solutions – mäter det som räknas där människor rör sig
Cyklos – cykelgarage, cykelhus, cykeltak och cykelställ för trygg, säker, enkel cykelparkering och ett hållbart resande
Leijonhufvuds fastighetsbyrå – den cyklande mäklaren i Uppsala
Sportson
erbjuder kvalitetscyklar från välkända varumärken, så att alla ska känna cykelglädje