Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Har du skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan du söka vårt uppsatsstipendium. Det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kronor. 

Image

Uppsatsen kan vara skriven inom en rad olika fält, exempelvis: stadsbyggnad, infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa, ekonomi etc. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel eller effekter på folkhälsa och ekonomi när allt fler cyklar.

Senaste årens uppsatsvinnare

På bilden: Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet, på utdelning av Uppsatsstipendiet 2022 med Jenny Eriksson från VTI, handledare till den vinnande uppsatsen.

Regler

Uppsatsen ska vara på minst kandidat- magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad föregående år.

Kriterier

  • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
  • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
  • Akademisk kvalitet
  • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Anges i ansökningen

  • Författarens/författarnas namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Uppsatsens titel samt lärosäte

Uppsatsen skickas till [email protected]

Deadline

15 januari 2023

sponsorer

Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium presenteras i samarbete med:
Edge – formar framtidens städer, infrastruktur och landskap.
Siegel Group AB – driver Cykelhotellet Ohboy samt utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter.