Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Har du skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan du söka Cykelfrämjandets uppsatsstipendium där det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kronor. 

Image

Det finns många olika sätt att angripa och studera cykling och det kan göras inom en rad olika fält, exempelvis: stadsbyggnad/infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa eller ekonomi. Det finns således många möjligheter till uppsatsämnen. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia och internationella kopplingar, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel eller effekter på folkhälsa och ekonomi när allt fler cyklar.

På bilden: 2019 års stipendiat Adrien Moysset tar emot utmärkelsen av Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren för sin uppsats om cykelpolicy i Göteborgs stad.

Regler

Uppsatsen ska vara på minst kandidat- magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad föregående år.

Kriterier

  • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
  • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
  • Akademisk kvalitet
  • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Uppsatsen skickas till [email protected]

Deadline: 15 januari årligen

Ange författarens/författarnas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, uppsatsens titel samt lärosäte.