Årsmöte 2023 Kristianstadskretsen

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

Välkomna till Kristianstadskretsens ordinarie årsmöte!

Lördagen den 4:e mars 2023  klockan 10.00-12.00

På-plats: Västra Storgatan 51H (Studiefrämjandet)

Online: https://hkr-se.zoom.us/j/68165837148

Mötet sker i Studiefrämjandets lokaler på Södra kasern med möjlighet att ansluta via Zoom.

Kom och träffa Jakob Brycki, ordförande för Cykelfrämjandet Malmö-Lund, som kommer till oss för att berätta om kretsens verksamhet och metoder. Malmö-Lund är en betydligt större och äldre krets än vi i Kristianstad, Jakob kommer att berätta lite om hur de arbetar gentemot politik och förvaltning i både kommunerna och regionen. Förhoppningsvis kan vi bli inspirerade till eget fortsatt arbete samt samarbete i regionala frågor!

Motioner och förslag som fordrar beslut på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs. 26 februari 2023, till e-postadress: kristianstad@cykelframjandet.se

Årsmöteshandlingarna (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan för 2023) kommer att vara tillgängliga på vår hemsida (www.cykelframjandet.se/kristianstad) ca en vecka före årsmötet. De kommer också att i begränsad upplaga finnas tillgängliga på årsmötet.

Vill du delta i styrelsearbetet? Vi är idag fyra personer i styrelsen och vill gärna ha fler som vill ta aktiv del i Cykelfrämjandet Kristianstads arbete. Styrelsearbetet kan ske på den nivå du önskar lägga på det och innebär inga bindande krav. Kontakta styrelsen på kristianstad@cykelframjandet.se om du vill bli aktiv.

Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet, hoppas på ett stort deltagande.

Med vänlig hälsning
Styrelsen, Cykelfrämjandet Kristianstad

Årsmöteshandlingar

Årsmötet anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Kristianstad

Våra logotyper i pressrummet

Dela!