Årsmöte 2022 Kristianstadskretsen

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

Inbjudan till föreningens årsmöte
lördagen den 2 april 2022  klockan 10.00

    Plats: Västra Storgatan 51H (Studiefrämjandet)

    Online: https://hkr-se.zoom.us/j/65150855892

Välkomna till Kristianstadskretsens första ordinarie årsmöte!

Mötet sker i Studiefrämjandets lokaler på Södra kasern med möjlighet att ansluta via Zoom.

Motioner och förslag som fordrar beslut på årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs. 26 mars 2022, till
e-postadress: kristianstad@cykelframjandet.se

Årsmöteshandlingarna (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan för 2022) kommer att vara tillgängliga på vår hemsida (www.cykelframjandet.se/kristianstad) ca en vecka före årsmötet. De kommer också att i begränsad upplaga finnas tillgängliga på årsmötet.

Vill du delta i styrelsearbetet? Vi är idag tre personer i styrelsen och vill gärna ha fler som vill ta aktiv del i Cykelfrämjandet Kristianstads arbete. Vi ser gärna kvinnor aktiva i styrelsen för breddning av perspektiv och arbetet. Kontakta styrelsen på kristianstad@cykelframjandet.se om du vill bli aktiv.

Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet och hoppas på ett stort
deltagande och att vi diskuterar föreningens framtid vilket känns mycket
viktigt.

Efter årsmötet cyklar vi till Härlöv för att se hur kommunens vägutbyggnad påverkat framkomligheten med cykel.

Med vänlig hälsning
Styrelsen, Cykelfrämjandet Kristianstad

Dela!