Kristianstad

Välkommen till Cykelfrämjandet
Kristianstad

Forum för allt cykelrelaterat i Kristianstad. Vi verkar för en bättre cykelmiljö och ett större intresse för cykling i hela Kristianstads kommun.

Vår verksamhet

Kretsen är helt nystartad och verksamheten är i sin linda.

Från uppstartsmötet har vi fått många bra förslag, vi kommer att bland annat bedriva

  • Cykelturer i social anda
  • Workshops i hur man rustar sin cykel för de olika säsongerna
  • Påverkansarbete och aktivt deltagande i samhällsdebatt
  • Samarbete med andra föreningar som kan ha en cykelfrämjande roll

Är det något du vill engagera dig i eller har du en fråga som du tycker vi ska ta upp?
Kontakta oss: kristianstad@cykelframjandet.se 

Som medlem stödjer du oss i vårt arbete och får dessutom flera förmåner, bl.a. en bra olycksfallsförsäkring och tidningen Cykling. Vi behöver ena våra röster och ha en stark ekonomi för att kunna fortsätta förändra.

Artiklar & inlägg

Alla artiklar & inlägg

Kalender

Inget evenemang hittades!

Styrelse

Image

Ordförande
Peter Ekström

Image

Vice ordförande
Tomas Stanislawski

Image

Kassör
Michael Dahlman

Image

Sekreterare
Christer Matsson