Kristianstad

Välkommen till Cykelfrämjandet
Kristianstad

Forum för allt cykelrelaterat i Kristianstad. Vi verkar för en bättre cykelmiljö och ett större intresse för cykling i hela Kristianstads kommun.

Vår verksamhet

Kretsen är helt nystartad och verksamheten är i sin linda.

Från uppstartsmötet har vi fått många bra förslag, vi kommer att bland annat bedriva

  • Cykelturer i social anda
  • Workshops i hur man rustar sin cykel för de olika säsongerna
  • Påverkansarbete och aktivt deltagande i samhällsdebatt
  • Samarbete med andra föreningar som kan ha en cykelfrämjande roll

Är det något du vill engagera dig i eller har du en fråga som du tycker vi ska ta upp?
Kontakta oss: kristianstad@cykelframjandet.se 

Som medlem stödjer du oss i vårt arbete och får dessutom flera förmåner, bl.a. en bra olycksfallsförsäkring och tidningen Cykling. Vi behöver ena våra röster och ha en stark ekonomi för att kunna fortsätta förändra.

Artiklar & inlägg

Alla artiklar & inlägg

Kalender

Inget evenemang hittades!

Styrelse

Image

Ordförande
Tomas Stanislawski

Image

Kassör
Michael Dahlman

Image

Sekreterare
Christer Matsson

Image

Vice ordförande
Peter Ekström

Image

Ledamot
Inge Zweiniger

Image

Sekreterare
Christer Matsson