Kommun


Image

KOMMUNVELOMETERN

Kommunvelometern är en nationell granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. Kommunerna som deltar får en rapport om kommunens nuläge samt konkreta rekommendationer.

Läs mer!

Image

Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där alla cyklande i Sverige har möjlighet att tycka till om cykelförutsättningarna där de bor.

Läs mer!

Image

Cykelvägsanalys