Cykelfrämjandet svarar Trafikkontoret om Korsvägen

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

I slutet av juni skickade vi några frågor till Trafiknämnden och Trafikkontoret angående ombyggnaden av Korsvägen. Vi fick ett svar från Trafikkontoret, men vi väntar fortfarande på ett svar från Trafiknämnden.

Trafikkontoret anser att de gjort ett gott arbete och en bra avvägning mellan trafikslagen. Vi noterar dock att staden säger att cykel ska prioriteras, medan Trafikkontoret säger att annat måste prioriteras.

Vi är överens med Trafikkontoret om att det blir fint med ett cykelgarage. Men cykelparkering löser inte problemen med försämrad framkomlighet och orienterbarhet för cyklister som passerar platsen.

Vi har nu skrivit ett svar till Trafikkontoret, som kan laddas ned efter texten. I korthet ifrågasätter vi om det verkligen kommer bli så stora strömmar av gående mellan Landeriet och stationshuset, att det inte skulle gå att bygga en gen cykelbana där. Vi påpekar också att det diffusa torget i norr inte gynnar gående. Att leda in många cyklister bland gående på ett diffust torg är tvärtom konfliktskapande design som försvårar för gående.

karta avstånd Korsvägen

På kartan har vi ritat in hur folk kan tänkas cykla över Korsvägen, samt avstånden för de olika alternativen.

Ladda ner vår korrespondens med Trafikkontoret, sex sidor, här:

Cykelframjandet svarar Trafikkontoret

Dela!