Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets stora nöjdhetsundersökning där alla som cyklar i Sverige bjuds in att svara på frågor om hur det är att cykla i sin kommun.

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en självrekryterad och anonym enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. Cyklistvelometern har genomförts vartannat år sedan år 2018 och senast år 2022. Cyklistvelometern möjliggörs med finansiering av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

RESULTAT & VINNARE

Resultaten från Cyklistvelometern presenteras på nationell nivå samt på kommunnivå för de kommuner som har fått in ett minsta antal svar i förhållande till antal kommuninvånare:

  • Mindre än 50 000 invånare – minst 50 svar
  • 50 000–100 000 invånare – minst 75 svar
  • Mer än 100 000 invånare – minst 100 svar
  • Stockholm, Göteborg och Malmö – minst 200 svar

I presentationen av resultaten delas kommunerna in i storlekskategorierna stora kommuner (mer än 100 000 invånare), mellanstora kommuner (50 000–100 000 invånare) och små kommuner (färre än 50 000 invånare). Varje år Cyklistvelometern genomförs utser vi även en vinnare i respektive storlekskategori baserat på vilken kommun som har fått högst betyg av cyklisterna.

Läs mer om resultaten från Cyklistvelometern 2022 här.

CYKLISTVELOMETERN LYFTER CYKLISTERNAS PERSPEKTIV

Resultatet från Cyklistvelometern ger en unik insyn i hur cyklister upplever sin kommun från ett cykelperspektiv och utgör därmed ett viktigt underlag för alla som vill förbättra cykelförutsättningarna i landets kommuner. Genom att undersökningen genomförs regelbundet och i hela landet möjliggör den även en jämförelse av resultat mellan kommuner och regioner, mellan olika typer av cyklister samt över tid. Resultaten är av intresse för beslutsfattare, tjänstemän och andra aktörer på lokal och nationell nivå som vill möjliggöra för fler att välja cykeln.

KOMPLETTERAR KOMMUNVELOMETERN

Resultatet från Cyklistvelometer kan också användas för att komplettera den bild som Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring kommunernas cykelarbete. Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra de arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på cykel redan idag.

Läs mer om Kommunvelometern här.

CYKELPANELEN

Alla deltagare i Cyklistvelometern får också en förfrågan om att delta i Cykelfrämjandets Cykelpanel. Cykelpanelen skapar en unik möjlighet att genom enkätundersökningar hämta in cyklisternas egna perspektiv på frågor som rör cykling. Att delta i denna panel är ett bra sätt för dig som cyklist att tycka till om cyklingens förutsättningar och villkor.

Läs mer om Cykelpanelen här.

Cykelpanelen hanteras av Enkätfabriken.

År

Rapport

2022

Fullständig rapport – Cyklistvelometern 2022

2022

Fördjupade kommunrapporter 2022

2020

Fullständig rapport – Cyklistvelometern 2020

2020

Fördjupade kommunrapporter 2020

2018

Fullständig rapport – Cyklistvelometern 2018

2018

Fördjupade kommunrapporter 2018