Cyklistvelometern 2024
Kommunikationsmaterial

Här hittar du information och kommunikationsmaterial för spridning av Cyklistvelometern 2024. Vid frågor, vänligen kontakta projektledare Johline Lindholm.

Användning

Nedan hittar du information och kommunikationsmaterial för Cyklistvelometern. Materialet får laddas ned och spridas i samband med kommunikation av Cyklistvelometern 2024. Ändringar av materialet får endast göras efter tillåtelse från Cykelfrämjandet. Samtliga enheter finns med och utan Cykelfrämjandets logotyp. 

LÄNK TILL ENKÄT

Enkäten till Cyklistvelometern är öppen 1 juni–31 augusti. Länka direkt till enkäten via enkat.net/cyklistvelometer eller hänvisa till cykelframjandet.se/cyklistvelometern. Enkäten går live den 3 juni. Bland materialet nedan hittar ni även en QR-kod som länkar direkt till enkäten. 

frågor eller ändringar?

Vid behov av lokala anpassningar eller ändringar av format, utfall, färgrymd etc., vänligen kontakta projektledare Johline Lindholm.

Information & KOMMUNIKATIONSMATERIAL

Kommunikationsmaterial – enheter till sociala och digitala kanaler

Kommunikationsmaterial – tryckta enheter

Informationsblad om Cyklistvelometern

Cykelfrämjandets logotyper

QR-kod till enkät

Presentation från informationsmöte 6 maj 2024