Nytt EU-projekt – Baltic Biking UPGRADE

Johline LindholmCykelturism, Nyheter

Baltic Biking UPGRADE (BBU) är ett projekt som syftar till att stödja små och medelstora företag längs den södra delen av Östersjöcykelrutten EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route.

Baltic Biking UPGRADE (BBU) är ett projekt som syftar till att stödja små och medelstora företag längs den södra delen av Östersjöcykelrutten EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route. I projektet finns nio internationella partners, tillsammans kommer vi att arbeta för att stötta små och medelstora företag att utveckla cykelvänliga tjänster och bygga upp produktutbud och erbjudanden för cykelturism längs södra delen av cykelrutten EuroVelo 10. BBU kommer att möjliggöra utbyggnad av fler och bättre cykelvänliga tjänster längs EuroVelo 10 rutten, med nya produkter och erbjudanden för cyklande besökare. Det yttersta målet är att göra området mer synligt på den internationella cykelturismmarknaden och att stärka utvecklingen och förvaltningen av rutten tack vare ett närmare transnationellt samarbete. Projektet är samfinansierat av EU-fonden INTERREG South Baltic. 

Som uppföljning av det tidigare projektet Biking South Baltic, och baserat på expertkunskapen från den Europeiska branschorganisationen för cykling – European Cycling Federation (ECF) – och diskussion med regionernas myndigheter, förverkligades projektidén med beviljad finansiering av INTERREG South Baltic. Projekt bygger på insikten om att små och medelstora företag är medvetna om potentialen som EuroVelo 10 – Östersjöcykelrutter ger deras verksamheter, men att de inte vet hur de ska utveckla sitt erbjudande för att nyttja möjligheterna och kommunicera med målgruppen cyklister. 

Projektet Baltic Biking UPGRADE (BBU) startade officiellt den 1 september 2023 och kommer att pågå under en treårsperiod (2023-2026). Projektet leds av den polska turistbyrån “Pomorskie Tourist Board” och involverar sex länder – inklusive Belgien eftersom ECF är baserat i Bryssel – fem av länderna ligger längs den södra Östersjödelen av EuroVelo 10 (Polen, Litauen, Sverige, Danmark, Tyskland). Dessa fem länder täcker mer än hälften av sträckan; 4 900 km av, totalt 9 100 km.  

Baltic Biking UPGRADE (BBU) är ett projekt som syftar till att stödja små och medelstora företag längs den södra delen av Östersjöcykelrutten EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route.

Baltic Biking UPGRADE-projekt – EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route  

BBU kommer att fokusera på de största utmaningarna för små och medelstora företag i det södra Östersjöområdet längs EuroVelo 10:  

  • brist på kunskap,  
  • underutvecklade cykelvänliga standarder, tjänster och erbjudanden,  
  • samt en brist på ett ordentligt affärsnätverk och partnerskap med relevanta aktörer, inklusive internationella intressenter.  

Huvudmålet med projektet är att hjälpa små och medelstora företag att skapa attraktiva bokningsbara erbjudanden och framgångsrikt nå ut till utländska marknader. Projektet kommer också utveckla: 

  • en särskild utbildning om att skapa nya erbjudanden riktade till en internationell publik, riktlinjer för hur man startar,  
  • en kampanj för att marknadsföra de nya erbjudandena och en inbjudan att gå med i EuroVelo 10-nätverket i södra Östersjöområdet.  

BBU kommer att möjliggöra utbyggnad av fler och bättre cykelvänliga tjänster längs EuroVelo 10 rutten, med nya produkter och erbjudanden för cyklande besökare. Det yttersta målet är att göra området mer synligt på den internationella cykelturismmarknaden och att stärka utvecklingen och förvaltningen av rutten tack vare ett närmare transnationellt samarbete.  

 

Projektpartners I BBU projektet är:  

Associerade partners är:  

Dela!