Varbergskretsen

Välkommen till Cykelfrämjandet
Varberg

Cykelfrämjandet i Varberg är en ideel organisation, vilken har som mål att göra Varberg till en trivsam och aktiv cykelstad. Vi arbetar lokalt för att främja en bättre miljö, hälsa och säkerhet. Vi främjar både cykelturism och bättre villkor för cyklisterna.

Cykelfrämjandet arbetar med Varbergs kommun vad gäller cykling och tillhörande trafikfrågor, gång- och cykel-leder, reflexkampanjer och många andra frågor. Cykelfrämjandet är emellanåt remissinstans i dessa sammanhang. Du är välkommen på våra olika arrangemang.

PROGRAM 2020

Startplats: Gamlebyskolans parkering, om inget annat anges, se kartbild nedan. 
Starttid: tisdagar kl 17, se kalender nedan.
Startavgift för icke medlemmar: 40 kronor. 
Medlemmar gratis. 

Alla cyklister är välkomna på våra olika arrangemang, se kalender nedan. Ta gärna med fika, vatten eller annat. Ta gärna med vänner, bekanta, arbetskamrater och andra på våra cykelturer.

Följ vårt arbete för en cykelvänligare miljö på Facebook.

Planering av cykelturer

Vill du själv planera en cykeltur, finns en bra digital cykelplanerare. Här visas cykelvägar i Varberg och Göteborgsområdet. Du kan också använda kartan över cykelnätet i Varbergs centralort.

Cykelturer och cykelleder

Det finns flera markerade cykelleder i Varbergs kommun. Planerad utbyggnad av cykelvägar inom kommunen finns i cykelplan 2016-2020 på kommunens hemsida.

Kattegattleden
Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled som sträcker sig från Göteborg i norr till Helsingborg i söder. En 395 km lång led med unikt havsnära läge. Följ rödvita skyltar med nummer 1. Leden går genom tre regioner och tio kommuner. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. Finansiärer och projektägare är kommunerna längs leden, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, Trafikverket samt EU.

Monarkleden Varberg-Kungsäter
Ca 40 km i naturskön miljö, böljande odlingslandskap till skog och sjöar för att slutligen landa på den bedårande platsen Agnbäck vid sjön Tolången. Mer info om Monarkleden

Cykla mer

Kroppen mår bra av cykling, det är en skonsam motionsform och bra sätt att hålla kroppen aktiv. Stadsmiljön mår också bra av cykling – varje gång du väljer cykeln istället för bilen, bidrar du till minskad biltrafik och mera trivsel. Cykeln bullrar inte och släpper inte ut avgaser.

Tillsammans

Vad är cykling för dig? Avkoppling, naturupplevelser, motion, tävling, familjeutflykter, frihet, semester, transport till och från arbetet. Oavsett vilket – cykling är ett rent nöje. Cykla på ett sådant sätt att andra inte utsätts för fara eller obehag.

Korta resor

Använd cykel istället för motorfordon.

VISION 2025 FÖR CYKLINGEN I KOMMUNEN

Aktuellt

Alla nyheter

Kalender

Styrelsen har arbetat fram en vision för 2025. Antalet cykelresor ska vara 25 procent av samtliga resor, mot nuvarande 9 procent. Hur genomförs detta?

Attitydförändring

 • Framkomligheten för cykeltrafiken viktigare än biltrafiken, speciellt ”tänket”
 • Stimulera vardagscykling med olika kampanjer, såsom till och från arbetet
 • Cykling ger förbättrad folkhälsa och miljö
 • Trafikutbilda skolbarnen ·

Försvåra för biltrafiken i innerstaden

 • Bilfritt innanför Vallgatorna, där det är möjligt
 • P-avgifter

Cykelvägar

 • Knyt ihop befintliga cykelvägsnätet
 • Utbyggnad av nya cykelvägar
 • Enhetliga och tydliga cykelöverfarter
 • Cykelparkeringar med tak vid olika målpunkter
 • Högklassig drift och underhåll av befintliga cykelvägar
 • Snabb reparation efter olika ledningsdragningar
 • Cykeltunnlar färgsättes och ljussättes på ett inbjudande sätt
 • Tydlig markering mellan cykel- och gång – yta. Där det är möjligt med olika beläggningar
 • Undantag för cykling vid enkelriktade gator, där det är möjligt 

Tack till sponsorer 2020!

tisdag 1 september
Inget evenemang hittades!

Styrelse

Image

Ordförande
Rune Österberg
Tel: 0340-67 63 09, 072-245 49 56
E-post

Image

Vice ordförande
Carl-Magnus Alexandersson
Tel : 070-676 59 10
E-post

 

Image

Kassör
Bengt Ivarsson
Tel: 0340-154 16, 070-223 63 87
E-post

Image

Sekreterare
Elisabeth Hagberg
Tel: 070-558 36 27
E-post

Image

Ledamot
Birgitta Gustafsson
Tel: 070-949 04 02
E-post

Image

Ledamot
Ingemar Johansson
Tel: 073-061 73 73
E-post

Image

Ledamot
Britta Bergqvist
Tel: 070-676 02 01

Image

Suppleant
Lisbet Klasson
Tel: 072-504 49 82
E-post

 

Kontakt