Varbergskretsen

Välkommen till Cykelfrämjandet
Varberg

Cykelfrämjandet i Varberg är en ideel organisation, vilken har som mål att göra Varberg till en trivsam och aktiv cykelstad. Vi arbetar lokalt för att främja en bättre miljö, hälsa och säkerhet. Vi främjar både cykelturism och bättre villkor för cyklisterna.

Cykelfrämjandet arbetar med Varbergs kommun vad gäller cykling och tillhörande trafikfrågor, gång- och cykel-leder, reflexkampanjer och många andra frågor. Cykelfrämjandet är emellanåt remissinstans i dessa sammanhang. Du är välkommen på våra olika arrangemang, se vår kalender.

Följ vårt arbete för en cykelvänligare miljö på Facebook.

Cykla mera

Kroppen mår bra av cykling, det är en skonsam motionsform och bra sätt att hålla kroppen aktiv. Stadsmiljön mår också bra av cykling – varje gång du väljer cykeln istället för bilen, bidrar du till minskad biltrafik och mera trivsel. Cykeln bullrar inte och släpper inte ut avgaser.

Tillsammans

Vad är cykling för dig? Avkoppling, naturupplevelser, motion, tävling, familjeutflykter, frihet, semester, transport till och från arbetet. Oavsett vilket – cykling är ett rent nöje. Cykla på ett sådant sätt att andra inte utsätts för fara eller obehag.

Korta resor

Använd cykel istället för motorfordon.

STYRELSEN HAR ARBETAT FRAM EN VISION 2025 FÖR CYKLINGEN I KOMMUNEN

Antalet cykelresor ska vara 25% av samtliga resor, mot nuvarande 9 %. Hur genomförs detta?

Attitydförändring

 • Framkomligheten för cykeltrafiken viktigare än biltrafiken, speciellt ”tänket”
 • Stimulera vardagscykling med olika kampanjer, såsom till och från arbetet
 • Cykling ger förbättrad folkhälsa och miljö
 • Trafikutbilda skolbarnen ·

Försvåra för biltrafiken i innerstaden

 • Bilfritt innanför Vallgatorna, där det är möjligt
 • P-avgifter

Cykelvägar

 • Knyt ihop befintliga cykelvägsnätet
 • Utbyggnad av nya cykelvägar
 • Enhetliga och tydliga cykelöverfarter
 • Cykelparkeringar med tak vid olika målpunkter
 • Högklassig drift och underhåll av befintliga cykelvägar
 • Snabb reparation efter olika ledningsdragningar
 • Cykeltunnlar färgsättes och ljussättes på ett inbjudande sätt
 • Tydlig markering mellan cykel- och gång – yta. Där det är möjligt med olika beläggningar
 • Undantag för cykling vid enkelriktade gator, där det är möjligt 

Tack till sponsorer 2019!

Aktuellt

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
Alla nyheter

Kalender

tisdag 28 maj
tisdag 11 juni
tisdag 18 juni
tisdag 6 augusti
tisdag 20 augusti
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Styrelse

Image

Ordförande
Rune Österberg
Tel: 0340-67 63 09, 072-245 49 56
E-post

Image

Vice ordförande
Carl-Magnus Alexandersson
Tel : 070-676 59 10
E-post

 

Image

Kassör
Bengt Ivarsson
Tel: 0340-154 16, 070-223 63 87
E-post

Image

Sekreterare
Elisabeth Hagberg
Tel: 070-558 36 27
E-post

Image

Ledamot
Birgitta Gustafsson
Tel: 070-949 04 02
E-post

Image

Ledamot
Ingemar Johansson
Tel: 073-061 73 73
E-post

 
Image

Suppleant
Lisbet Klasson
Tel: 072-504 49 82
E-post