Varbergskretsen

Välkommen till Cykelfrämjandet
Varberg

Cykelfrämjandet i Varberg är en ideel organisation, vilken har som mål att göra Varberg till en trivsam och aktiv cykelstad. Vi arbetar lokalt för att främja en bättre miljö, hälsa och säkerhet. Vi främjar både cykelturism och bättre villkor för cyklisterna.

Cykelfrämjandet arbetar med Varbergs kommun vad gäller cykling och tillhörande trafikfrågor, gång- och cykel-leder, reflexkampanjer och många andra frågor. Cykelfrämjandet är emellanåt remissinstans i dessa sammanhang. Du är välkommen på våra olika arrangemang.

PROGRAM 2022

Vi samlas vid Gamlebyskolan där vi startar våra cykelutflykter under våren och hösten. Det går lika bra att ha elcykel som vanlig cykel.
Startavgift för icke medlemmar: 40 kronor
Medlemmar gratis

Alla cyklister är välkomna på våra olika arrangemang, se kalender nedan. Ta gärna med fika, vatten eller annat. Ta gärna med vänner, bekanta, arbetskamrater och andra på våra cykelturer.

Följ vårt arbete för en cykelvänligare miljö på Facebook.

Planering av cykelturer

Vill du själv planera en cykeltur, finns en bra digital cykelplanerare. Här visas cykelvägar i Varberg och Göteborgsområdet. Du kan också använda kartan över cykelnätet i Varbergs centralort.

Cykelturer och cykelleder

Det finns flera markerade cykelleder i Varbergs kommun. Planerad utbyggnad av cykelvägar inom kommunen finns i cykelplan 2021-2025 på kommunens hemsida.

Kattegattleden
Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled som sträcker sig från Göteborg i norr till Helsingborg i söder. En 395 km lång led med unikt havsnära läge. Följ rödvita skyltar med nummer 1. Leden går genom tre regioner och tio kommuner. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. Finansiärer och projektägare är kommunerna längs leden, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, Trafikverket samt EU.

Monarkleden Varberg-Kungsäter
Ca 40 km i naturskön miljö, böljande odlingslandskap till skog och sjöar för att slutligen landa på den bedårande platsen Agnbäck vid sjön Tolången. Mer info om Monarkleden

Cykla mer

Kroppen mår bra av cykling, det är en skonsam motionsform och bra sätt att hålla kroppen aktiv. Stadsmiljön mår också bra av cykling – varje gång du väljer cykeln istället för bilen, bidrar du till minskad biltrafik och mera trivsel. Cykeln bullrar inte och släpper inte ut avgaser.

Tillsammans

Vad är cykling för dig? Avkoppling, naturupplevelser, motion, tävling, familjeutflykter, frihet, semester, transport till och från arbetet. Oavsett vilket – cykling är ett rent nöje. Cykla på ett sådant sätt att andra inte utsätts för fara eller obehag.

Korta resor

Använd cykel istället för motorfordon.

 

VISION 2025 FÖR CYKLINGEN I KOMMUNEN

Styrelsen har arbetat fram en vision för 2025. Antalet cykelresor ska vara 25 procent av samtliga resor, mot nuvarande 9 procent. Hur genomförs detta?

Attitydförändring

 • Framkomligheten för cykeltrafiken viktigare än biltrafiken, speciellt ”tänket”
 • Stimulera vardagscykling med olika kampanjer, såsom till och från arbetet
 • Cykling ger förbättrad folkhälsa och miljö
 • Trafikutbilda skolbarnen ·

Försvåra för biltrafiken i innerstaden

 • Bilfritt innanför Vallgatorna, där det är möjligt
 • P-avgifter

Cykelvägar

 • Knyt ihop befintliga cykelvägsnätet
 • Utbyggnad av nya cykelvägar
 • Enhetliga och tydliga cykelöverfarter
 • Cykelparkeringar med tak vid olika målpunkter
 • Högklassig drift och underhåll av befintliga cykelvägar
 • Snabb reparation efter olika ledningsdragningar
 • Cykeltunnlar färgsättes och ljussättes på ett inbjudande sätt
 • Tydlig markering mellan cykel- och gång – yta. Där det är möjligt med olika beläggningar
 • Undantag för cykling vid enkelriktade gator, där det är möjligt 

Tack till sponsorer 2022!


ImageImage

Kalender

Inget evenemang hittades!

Aktuellt

Alla nyheter

Styrelse

Image

Ordförande
Elisabeth Hagberg
Tel: 070-558 36 27
E-post

Image

Vice ordförande
Lisbet Klasson
072-504 49 82
E-post

 

Image

Kassör
Birgitta Gustafsson
070-949 04 02
E-post

Image

Sekreterare
Ingemar Johansson
073-061 73 73
E-post

Image

Ledamot
Eva Hjort
073-034 24 60
E-post

Image

Ledamot
Pierre Ingmarsson
070-620 52 90
E-post

Image

Ledamot
Inger Alexandersson
070-594 90 70
E-post

Image

Suppleant
Irene Hellström
073-366 67 71
E-post

Kontakt