PLANERING AV CYKELTURER

VarbergskretsenVarbergskretsen

Vill du själv planera en cykeltur, finns en bra digital cykelplanerare. Här visas cykelvägar i Varberg och Göteborgsområdet. Du kan också använda kartan över cykelnätet i Varbergs centralort.

CYKELTURER OCH CYKELLEDER

Det finns flera markerade cykelleder i Varbergs kommun. Planerad utbyggnad av cykelvägar inom kommunen finns i cykelplan 2021-2025 på kommunens hemsida.

Kattegattleden
Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled som sträcker sig från Göteborg i norr till Helsingborg i söder. En 395 km lång led med unikt havsnära läge. Följ rödvita skyltar med nummer 1. Leden går genom tre regioner och tio kommuner. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. Finansiärer och projektägare är kommunerna längs leden, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, Trafikverket samt EU.

Monarkleden Varberg-Kungsäter
Ca 40 km i naturskön miljö, böljande odlingslandskap till skog och sjöar för att slutligen landa på den bedårande platsen Agnbäck vid sjön Tolången. Mer info om Monarkleden.

Dela!