VISION 2025 FÖR CYKLINGEN I KOMMUNEN

VarbergskretsenVarbergskretsen

Styrelsen har arbetat fram en vision för 2025. Antalet cykelresor ska vara 25 procent av samtliga resor, mot nuvarande 9 procent. Hur genomförs detta?

Attitydförändring

 • Framkomligheten för cykeltrafiken viktigare än biltrafiken, speciellt ”tänket”
 • Stimulera vardagscykling med olika kampanjer, såsom till och från arbetet
 • Cykling ger förbättrad folkhälsa och miljö
 • Trafikutbilda skolbarnen ·

Försvåra för biltrafiken i innerstaden

 • Bilfritt innanför Vallgatorna, där det är möjligt
 • P-avgifter

Cykelvägar

 • Knyt ihop befintliga cykelvägsnätet
 • Utbyggnad av nya cykelvägar
 • Enhetliga och tydliga cykelöverfarter
 • Cykelparkeringar med tak vid olika målpunkter
 • Högklassig drift och underhåll av befintliga cykelvägar
 • Snabb reparation efter olika ledningsdragningar
 • Cykeltunnlar färgsättes och ljussättes på ett inbjudande sätt
 • Tydlig markering mellan cykel- och gång – yta. Där det är möjligt med olika beläggningar
 • Undantag för cykling vid enkelriktade gator, där det är möjligt

Dela!