Årsmöte 2023 Cykelfrämjandet Storstockholm

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Bästa medlem,

Det är dags för årsmöte för Storstockholmskretsen. Tillsammans går vi genom verksamheten som varit och utser vår nya styrelse och valberedning. Programmet för kvällen kommer att annonseras senare.

Datum och tid: Tisdag den 28 mars kl 18.00
Plats: Sweco Gjörwellsgatan 22, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig till årsmötet senast tisdag den 15 mars via den här länken: https://forms.gle/npiHWxq4KeLRaik37
Om du har några funderingar eller undrar om en sen anmälan är möjlig kan du höra av dig till storstockholm@cykelframjandet.se

Nedan finner du dagordningen för årsmötet och övriga handlingar kommer att publiceras på kretsens hemsida cykelframjandet.se/storstockholm senast den 21 mars.

Vill du föreslå en kandidat för styrelsen eller valberedningen – kontakta valberedningen via Adam Rush  registrering@adamrush.se senast den 25 mars.

Om du vill skicka en motion till mötet mejla styrelsen på storstockholm@cykelframjandet.se senast den 25 mars.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Cykelfrämjandet i Storstockholm

 

Dagordning för årsmöte den 28 mars 2023

Cykelfrämjandets krets i Storstockholm

Dagordning

 1. Justering av röstlängd
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 3. Val av ordförande för sammanträdet
 4. Val av sekreterare för sammanträdet
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
 6. Styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse)
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Övriga frågor, som skall behandlas enligt stadgarna
 10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år
 11. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Val av ombud till riksföreningens allmänna sammanträde
 15. Mötets avslutande

 

MÖTESHANDLINGAR

Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023

Dela!