Remissvar Cykelplan för Stockholm stad

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Planen visar en bra förmåga att identifiera och formulera problem och utmaningar för utveckling av cykelinfrastruktur och främjande av cykling. Dock framträder en nästan total avsaknad av tydligt definierade riktlinjer … Läs mer

Höstmöte

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykel med skylt "I AM WITH GRETA". Foto Jonathan Kemper

Välkommen till höstmöte för Cykelfrämjandet Storstockholm! När: tis 16 nov, kl 18:30 Var: Tyréns lokaler, Peter Myndes Backe 16, Slussen Ni är välkomna från kl 18:30 för lite mingel, mat … Läs mer

Remissvar Kollektivtrafikplan 2050

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykelfrämjandets ortskrets i Storstockholm har via sin remissgrupp samlat in synpunkter på Kollektivtrafikplan 2050. Remissgruppen uppskattar att cykelns betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet har belysts på flertalet ställen. Dock saknar vi … Läs mer

Cykelkulturtrim 2021

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

En av kretsens populäraste aktiviteter med över 300 deltagare förra året fortsätter 2021! Cykelkulturtrim (CKT) är en aktivitet som du kan delta i när du själv vill under hela sommaren. … Läs mer

Cykelresa Uppland-Västmanland 18–23 aug

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

En inbjudan från Magnus Nilsson till sex innehållsrika cykeldagar i Uppland och Västmanland i slutet av augusti. Resan passerar Västerås-Strömsholms kanal-Engelsbergs bruk-Sala Silvergruva-Wiks slott och andra sevärdheter. Vi cyklar mestadels … Läs mer

Remissvar Tvärförbindelse Södertörn

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykelfrämjandet har genom en remissgrupp samlat in åsikter på den omfattande vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Det går inte att missa komplexiteten som ett projekt av denna storlek behöver hantera. Remissgruppen … Läs mer