CykelKulturTrim 2022

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

En av kretsens populäraste aktiviteter med över 300 deltagare förra året fortsätter 2022! Cykelkulturtrim (CKT) är en aktivitet som du kan delta i när du själv vill under hela sommaren. … Läs mer

Inbjudan till Cykelfest Stockholm+50

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykelfrämjandets Storstockholmskrets bjuder in till en cykeldemonstration ”Cykelfest Stockholm+50” den 28 maj. Nu visar vi våra folkvalda och makthavare att vi cyklister behöver mer yta och bättre cykelvägar – för klimatet, … Läs mer

Cykeldemonstration Stockholm+50

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Hej alla medlemmar i Storstockholms lokalkrets! Som vissa av er säkert läst i senaste numret av medlemstidningen Cykling så planeras en stor cykeldemonstration den 28 maj i Stockholm. Det är vi … Läs mer

Remissvar Cykelplan för Stockholm stad

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Planen visar en bra förmåga att identifiera och formulera problem och utmaningar för utveckling av cykelinfrastruktur och främjande av cykling. Dock framträder en nästan total avsaknad av tydligt definierade riktlinjer … Läs mer