Välkommen till Cykelfrämjandet Sörmland!

2014-05-13 09.45.05

Sörmlandskretsen är en av Cykelfrämjandets ortskretsar i Sverige. Våra medlemmar kommer till stor del från hela Sörmland men även från andra delar av Sverige, eftersom det står var och en fritt att välja ortskrets.

Vår organisation är helt ideell och vårt arbete grundar sig på Hälsa – Säkerhet – Miljö och därmed också utflykter, kortare och längre, arbete för bättre cykeltrafik med cykelbanor, cykelvett och hjälmanvändning och inte minst vinsten i miljön av att cykla.

Vår ambition är att representera hela Sörmland och vi har därför en styrelse från alla vädersträck, som besvarar remisser, arbetar med Trafiksäkerhetsråd, föreslår utflykter och ibland även utlandscykling mm

Välkommen till våra aktiviteter som medlem men även som icke medlem!