Politisk påverkan


Image

Politisk påverkan

Cykelfrämjandet arbetar för att politiker på ett lokalt, regionalt och nationellt plan ska jobba för ökad cykling – för miljö, folkhälsa och framkomlighet. Läs mer!

Image

RIKSDAGENS CYKELNÄTVERK

Cykelfrämjandet ingår i Svensk Cykling – en paraplyorganisation som är den förenade rösten för Sveriges cykelorganisationer. På uppdrag av Svensk Cykling driver Cykelfrämjandet ett cykelnätverk i riksdagen. Sammankallande är Elin Gustafsson (S) och Sofia Westergren (M). Genom nätverket anordnar vi seminarier, studiebesök och sociala cykelaktiviteter för riksdagsledamöter.

Läs mer om Svensk Cykling!