Hallå där Henk Swarttouw, ordförande för Europeiska cyklistförbundet!

TatjanaNyheter

Hur kan EU öka cyklingen i Europa?
– I början av april kom EU-institutionerna – Ministerrådet, Parlamenten och Kommissionen – överens om europeisk cykeldeklaration. För att uppnå våra klimatmål, men även i strävan efter ett mer hållbart transportsystem, bättre folkhälsa och trivsamma samhällen vill EU stimulera aktiv mobilitet och cykling i synnerhet. Det görs genom att prioritera cykling över andra transportsätt, speciellt i städer.

– EU har även fonder som finansierar och stöttar investeringar i säker cykelinfrastruktur, och initiativ för mer och säkrare cykling för alla, på lokal, regional, och nationell nivå. Vi på ECF, där Cykelfrämjandet är medlem, har verkat för mer EU-engagemang för cykling under ett antal år och är väldigt stolta över detta resultat.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet?
– EU-parlamentet och dess utskott är viktiga spelare i utformningen av EU:s politik. Ovannämnda europeiska cykeldeklarationen startade faktiskt med ett initiativ från EU-parlamentets transportutskott och i synnerhet dess ordförande, franska Karima Delli. Det är också intressant att nämna att den enda nej-rösten i EU:s transportutskott kom från en svensk folkvald. Detta visar att det är viktigt att rösta i EU-valet, och helst på en kandidat som vill engagera sig i de frågor som vi cykelorganisationer tycker är viktiga.

Vad tror du händer med cykelfrågorna om högerpopulistiska partier går framåt?
– Vi tycker att cykling varken är höger eller vänster, men vår erfarenhet hittills visar att det politiska stödet för cykling oftast minskar när högerpopulismen får större fotfäste. En högersväng i EU-valet lär knappast bidra positivt till arbetet för en ambitiös politik inom klimatomställning, hållbara transporter och aktiv mobilitet.

Sprid information om, och rösta i EU-valet, och skriv under vår namninsamling för att uppmana Sverige till att förverkliga den Europeiska Cykeldeklarationen!

Dela!