Opinionsbildning ska dubbla cyklandet i Lund till 2030

TatjanaNyheter

Studiecirkel om cykelplanering är ett sätt att bilda opinion i Lund. Målet är att dubbla cyklandet.
– Om Lund ska bli klimatanpassat behövs mer cykel och gång, säger Karin Svensson Smith engagerad i Cykelfrämjandet Malmö-Lund.

I Lunds tätort är det sedan länge många som föredrar cykeln framför andra fordon, men i kommunen utanför staden är det sämre ställt. Dessutom minskar cyklingen trots politiska beslut om motsatsen. Cykelfrämjandet vill att cyklingen i Lunds kommun ska fördubblas till 2030. För att bidra i det opinionsarbete som behövs för en stor och snabb ökning av cyklingen startas nu en studiecirkel med fokus på cykelplanering och forskning.

– Vi måste omfördela befintliga vägar till hållbara och yteffektiva transporter som cykel och kollektivtrafik. Om Lund ska bli klimatanpassat behövs mer cykel och gång, som i sin tur kan ge plats åt mer grönska, säger Karin Svensson Smith, engagerad inom Cykelfrämjandet och initiativtagare till studiecirkeln.

Karin Svensson Smith har varit medlem i Cykelfrämjandet i många år, och har lång parlamentariskt och kommunalpolitisk erfarenhet bakom sig, men det är under det senaste halvåret som hon blivit mer aktiv inom lokalkretsen. Insikten om klimatkrisen och den knappa tiden att agera beskriver hon som den främsta anledningen till det ökade engagemanget inom Cykelfrämjandet Malmö-Lund.

– De flesta städer är inte anpassade för extremväder som hetta och skyfall, något vi kommer att se mer av. Därför måste vi skapa motståndskraftiga samhällen och omvandla döda hårdgjorda ytor, som till exempel parkeringsplatser, till grönområden som kan absorbera vatten och sänka temperaturen.

För att ge cykelfrämjare, Lundabor, studenter, trafikplanerare och politiker ett kunskapslyft på området har Karin Svensson Smith bjudit in en rad cykelexperter till studieträffarna i Lund.

De som deltar kommer att träffa Anna Niska, föreståndare på Nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling; Tobias Binder Gustavsson, en av IVL Svenska Miljöinstitutets experter på hållbara transporter och mobilitet; Janet van der Meulen, industridoktorand på Trafikverket/Lunds universitet och Agnes Björk, infrastrukturstrateg i Region Skåne.

Information om tid och plats för studiecirkeln kommer att finnas på cykelframjandet.se/malmo-lund, medlemsgruppen på Facebook i medlemsgruppen för Cykelfrämjandet Malmö-Lund. Eller hör av dig till Gabriel Malmer gabriel.osrik@gmail.com.

Dela!