Stigcyklingens 5 spelregler – ett samarbete för stigcykling

Johline LindholmCykelturism, Nyheter

Bild till nyhetsinlägg om Stigcyklingens 5 spelregler. Två cyklister på en träbana i en skog.

Att cykla i skog och mark ingår i allemansrätten, men du får inte cykla hur som helst. Stigcyklingens 5 spelregler är en grund för ett bra klimat ute på våra stigar och leder.  

Enligt allemansrätten är det, på samma sätt som för vandrare, tillåtet att cykla i naturen. Allemansrätten är skyddad i vår grundlag. I regeringsformen står det att ”alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” oberoende av det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt. Men rätten att nyttja det gemensamma kommer också med skyldigheter. Det är tillåtet att cykla, vandra och rida på någon annans mark, men inte hur som helst. En grundläggande sammanfattning av allemansrätten är ”inte störa och inte förstöra”. Då vi som är stigcyklister ofta rör oss snabbare än andra ställer det också extra höga krav på oss. Genom att visa på gott omdöme ute på stigarna och visa hänsyn till andra och naturen skapar också bättre förutsättningar för att samsas även med dem som kanske är lite skeptiska till vår närvaro där.

I samarbete med Happyride.se har vi tagit fram 5 spelregler för stigcykling i syfte att utbilda, informera och inspirera stigcyklister i alla åldrar och stadier i livet. Reglerna är egentligen inte nya, andra har gjort liknande tidigare, men initiativet är ett sätt att aktualisera dem och att arbeta för att sprida dem. 

Dela stigen 

 • Sakta ned och lämna företräde till andra ledanvändare 
 • Hälsa glatt på folk som du möter på stigen 

Cykla med omdöme 

 • Cykla inte där det är för blött 
 • Cykla smart för att minimera stigslitage 

Följ regler 

 • Följ och respektera Allemansrätten 
 • Följ lokala regler och bestämmelser 
 • Anlägg inte leder utan tillstånd 

Respektera djurlivet 

 • Stör varken vilda eller tama djur 
 • Stäng grindar efter dig 

Lämna inget skräp 

 • Lämna naturen i det skick du själv vill se den 
 • Plocka med dig skräp som du hittar 

Ladda ner grön skylt
Ladda ner vit skylt 

 

Mer om ”Stigcyklingens 5 spelregler”

Stigcyklingens 5 spelregler är framtagna av Hugo Röjgård på Cykelfrämjandet On the Trail , Tobias Liljeroth på Happyride och Aron Gooch – cykelskribent samt stigfinnaren och guideboksförfattare. Spelreglerna är inte någon lag utan ska ses som en vägledning för nya och gamla cyklister om hur man beter sig på ett bra sätt i naturen och visar hänsyn till andra människor, djurlivet och naturen i sig. 

Spelreglerna är fria att användas av alla aktörer i cykelbranschen som vill främja ett bättre klimat ute på våra leder och stigar. PDF:erna får användas fritt till att trycka upp fysiska skyltar eller användas på hemsidor, sociala medier eller liknande. Spelreglerna får även klistras in i er egen grafiska profil men ange gärna källan. Har ni frågor? Hör av er till vår projektledare Hugo hugo.rojgard@cykelframjandet.se eller Happyride.

Dela!