Nominera till vårt uppsatsstipendium!

TatjanaNyheter

Har du skrivit en uppsats som berör ämnet cykling? Då kan du söka vårt uppsatsstipendium. Det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kronor. Ansök senast 15 januari 2024!

Uppsatsen kan vara skriven inom en rad olika fält, exempelvis: stadsbyggnad, infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa, ekonomi etc. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel eller effekter på folkhälsa och ekonomi när allt fler cyklar. Uppsatsen ska vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad under 2023. Här kan du se tidigare års vinnare.

Kriterier

  • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
  • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
  • Akademisk kvalitet
  • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

Anges i ansökan

  • Författarens/författarnas namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Uppsatsens titel samt lärosäte

Uppsatsen skickas till uppsats@cykelframjandet.se

Deadline
15 januari 2024

Sponsor 2023
Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium presenteras i samarbete med:
Edge – formar framtidens städer, infrastruktur och landskap.

Dela!