Förmånscyklar – så funkar det

TatjanaNyheter

Illustration: Hanna Eliasson

Förmånscykel är enkelt, kostnadsneutralt och leder till ökad cykling. Men det kan verka knepigt att komma igång – inte minst på grund av alla skattetekniska termer. Vad betalar jag som anställd? Hur mycket jobb är det för arbetsgivaren och vad ska man tänka på? Cykelfrämjandets tidning Cykling reder ut den allt mer populära förmånen.

En förmånscykel är en cykel som en anställd leasar genom sin arbetsgivare och som kan användas i tjänsten och på fritiden. Förmånscyklar kan vara både vanliga cyklar och specialcyklar, och ibland tillåts anställda att teckna flera cyklar så att en familjemedlem också kan få en cykel. Efter leasingperioden, som oftast ligger på tre år, kan den anställde välja att antingen lämna tillbaka cykeln eller köpa ut den till ett marknadspris.

Den 1 januari 2022 infördes en skattelättnad som gör det billigare för den anställde att skaffa en förmånscykel. Lagen omfattar alla fast anställda och gör cyklar skattefria upp till ett värde på 3000 kr per år. Målet med lagändringen var att få fler att cykla.

Cykelfrämjandets stora nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern visar att antalet förmånscyklar blir fler och att de som skaffar en cykel i förmån faktiskt cyklar mer.

– I Cyklistvelometern från 2020 uppgav tre procent av de svarande att de hade en förmånscykel och 2022 hade siffran stigit till fyra procent. Det kan verka lite, för att vi går från låga nivåer, men det är ändå en ökning med 25 procent. Dessutom uppger hela 66 procent att de har cyklat mer sedan de fått sin förmånscykel. Det säger Sara Majkic, projektledare på Cykelfrämjandet och ansvarig för Cykelvänlig arbetsplats – ett projekt som ska få fler företag att bli cykelvänligare. Hon menar att den nya skattelättnaden lett till ökad cykling, men att det finns stor möjlighet att få många fler att ersätta bil med cykelpendling.

En populär förmån
Offentliga siffror på antal förmånscyklar i Sverige saknas enligt Skatteverket och Statistiska Centralbyrån. Cykling har därför pratat med företag i branschen för att få en bild av hur den här förmånen har påverkat försäljningen och hur många som kan tänkas nyttja den.

Enligt Joakim Stenberg, VD för Cykelbranschen, har försäljningen av förmånscyklar blivit en räddningsplanka, inte minst genom att man når nya målgrupper.
– Under pandemin sålde vi slut på allt och trodde att trenden skulle hålla i sig, så vi beställde extra cyklar, men sen sjönk efterfrågan. Nu är det ganska fullt med cyklar både hos leverantörer och återförsäljare. Då har förmånscyklar kommit som en räddande ängel. En uppskattning är att mellan 30 och 40 procent av sålda cyklar idag utgörs av förmånscyklar.

Företaget Ecochange har levererat cirka 75 000 förmånscyklar sedan starten 2015.
– Idag erbjuder omkring 75 kommuner och regioner förmånscykel och flera hundra medelstora och större företag, säger Rickard Claesson, affärsområdeschef på Ecochange.

Niklas Hoffsten på Greenbenefits tror att det kan det röra sig om uppåt 250 000 anställda i Sverige som nyttjar denna förmån, en siffra som växer stadigt varje månad i takt med att fler upptäcker fördelarna med förmånscykel.
– Den nya lagstiftningen har lett till ökad efterfrågan på förmånscyklar, främst för att förmånen blivit mer känd. Folk går till chefen och säger att de vill ha en förmånscykel. Sen har det också blivit billigare för den anställde. Även om vi ser ett ökat intresse sedan 2022 är potentialen enorm, säger Björn Ekholm på Personalcyklar.

Företaget BusinessBike har funnits i Sverige under en kortare tid och ser ett ökat intresse för förmånscyklar bland arbetsgivare i alla sektorer.
– Ju mer populär och beprövad förmånen blir, desto högre krav ställs på ett full-service tänk. Därför tror vi att det är nödvändigt att paketera förmånscykeln till något mer än bara en hemlevererad cykel, vilket också följer utvecklingen som vi har sett på mer mogna marknader som exempelvis Tyskland, säger Daniel Fathi-Najafi på BusinessBike.

Enligt Peter Brännström från Bikelease utnyttjar i genomsnitt mellan 15 och 20 procent av de anställda förmånen och i enstaka företag kan det vara så många som hälften. Men det är fortfarande många personalchefer som inte har hört talas om cykelförmånen enligt Martin Psilander, VD på Active Benefits.
– Vår vision är att förmånscyklar ska vara en lika självklar förmån som friskvårdsbidraget.

Hälsovinster motiverar
Just hälsovinsterna var ett argument som vägde tungt när företaget Kamic från Karlstad valde att erbjuda förmånscyklar till sina anställda i våras. Sedan gick det fort. Redan innan sommaren hade 11 av företagets 45 anställda fått hem sin förmånscykel.

– Vi ville göra det enkelt för fler att cykla, både till jobbet och på fritiden. Många har valt just elcyklar och nu trampar folk två till tre mil till jobbet istället för att ta bilen, berättar Fredrik Landström, inköpschef på Kamic – ett företag där bilen annars varit dominerande.

– Mitt råd till mindre företag är att förklara förutsättningarna för personalen så att alla kan ta välgrundade beslut. För oss var det bra med en cykelbutik i närområdet, där vi kunde välja mellan olika typer av cyklar och ha nära till service.

En arbetsgivare som erbjudit cyklar i förmån sedan 2017 är Örebro kommun. Under hösten 2020 genomförde de en resvaneundersökning som visade att 20–30 procent av alla kommunanställda hade skaffat förmånscykel.

– Vi såg att ungefär en tredjedel av de som hade åkt bil började cykla till jobbet och hälften av dem som tog buss valde nu att cykla istället. Vi såg att just elcykel, som hälften av alla anställda valt, har potential att ersätta många bil- och bussresor, berättar Hanna Malm, trafikplanerare på Örebro kommun. Hon menar att förmåncyklar leder till mer motion och rörelse som är positivt för anställdas hälsa, något som i sin tur gynnar även arbetsgivaren.

– Det är enkel åtgärd, särskilt om man följer handboken. Tänk också på att ha ett bra utbud av olika typer cyklar, bra och säker cykelparkering, omklädningsrum och även kampanjer som kan få folk att ändra beteende. Förmånscyklar är en av många pusselbitar i en omställning till hållbara transporter.

FÖRMÅNSCYKLARS OLIKA PARTER OCH VAD DE FÅR UT AV DET

 • Den anställde får billigare cykel
  Den anställde leasar cykeln via avdrag på lön och får en billigare cykel.
 • Cykelleverantören säljer fler cyklar
  Cykelleverantörer tillhandahåller cykeln, riggar upplägg och säljer fler cyklar. Exempel på förtag är Activebenefits, Bikelease.se, BusinessBike, Ecochange, Greenbenefits och Personalcyklar.
 • Arbetsgivaren blir mer attraktiv utan extra kostnad
  Arbetsgivaren kan göra avdrag på lönen och betalar finansbolag. Arbetsgivaren som erbjuder förmånscyklar blir en mer attraktiv arbetsplats med friskare personal utan extra kostnad.
 • Finansbolag får ränteintäkter
  Finansbolag lånar ut pengarna för cyklarna till cykelleverantören, som har köpt cyklarna på avbetalning, och tjänar på ränteintäkter.
 • Bättre folkhälsa och minskad klimatpåverkan
  Skatteverket kontrollerar förmånsvärdet och att allt är korrekt upplagt. Staten får en friskare befolkning och minskad klimatpåverkan mot lägre skatteintäkter.

 

Illustration: Hanna Eliasson

HANDBOK OM FÖRMÅNSCYKLAR

Handbok

Energikontoret Norra Småland har tagit fram handboken Förmånscyklar, varför och hur då? En handledning för arbetsgivareLyda Olofsgård har varit med från starten och delar med sig av sina lärdomar så här långt.

Varför gjorde ni en handbok för förmånscyklar?
– Den nya skattelättnaden gör det oslagbart förmånligt med cykel. Vi märkte att många arbetsgivare var nyfikna, men oroliga för att detta kunde leda till mycket administration. Vi ville förklara allt i detalj och ge många exempel – allt för att visa att det inte behöver vara så svårt! Sen ville vi också stötta den person på arbetsplatsen som jobbar med förmånscyklar, oftast någon på HR-sidan, och underlätta i kommunikationen med lönesidan så att man ”pratar samma språk”.

Hur billigt är det för den anställde med en förmånscykel?
– För den anställde blir en cykel cirka 20–25 procent billigare än att köpa i handeln, plus att man får kostnaden utslagen över tid. En förmånscykel som ges via bruttolöneavdrag påverkar sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vilket betyder att ersättningen från Försäkringskassan kan minska för den som t.ex. blir sjukskriven eller föräldraledig. Hur mycket beror bland annat på lönen och hur dyr cykeln är. Samtidigt inkluderar vissa förmånscykelföretag försäkringar som gör att man slipper betala alls (alltså inte bara skjuta upp kostnaden) för sin förmånscykel vid längre sjukskrivning eller föräldraledighet, vilket förstås är väldigt förmånligt och en trygghet som inte går att få vi vid köp av cyklar i handeln.

Vad kostar det för arbetsgivaren och hur mycket tid går åt?
– För arbetsgivaren är förmånscyklar kostnadsneutrala lönemässigt eftersom arbetsgivaravgiften minskar i och med bruttolöneavdraget. I handboken ges flera räkneexempel. Enligt Jönköpings kommun landar merarbetet på omkring 20 procent av en heltidstjänst. Vissa väljer därför att ta ut en mindre avgift på 15–30 kr i månaden för det administrativa merarbetet som kan förekomma. Ett tips är att gå ihop med andra arbetsgivare för att hjälpas åt med det administrativa och ställa bättre krav.

Hur attraktiv är den här förmånen?
– De mest efterfrågade förmånerna bland anställda är klimatsmarta förmåner, förmåner inom transporter och friskvård. Och förmånscyklar prickar in alla tre! Ur arbetsgivarens perspektiv ger ökad cykelpendling friskare och piggare personal. Dessutom minskar organisationen sin klimatpåverkan från transporter eftersom arbetspendlingen oftast står för lejonparten av transportutsläppen. Sen ökar chansen att man behåller sina anställda med det här avtalet.

Leder det till mer cykling?
– Ja! Jönköpings kommun gjorde en resvaneundersökning som visar att ensamresandet i bil minskade med 18 procent när de införde förmånscyklar. I deras fall var det framför allt elcykeln som tog andelar från bilen, vilket också stämmer överens med tidigare forskning.

Får vi några hälsovinster med elcyklar?
– Absolut! Stillasittandet är det farligaste för vår hälsa och det kom- mer vi åt med elcykel. Man brukar säga att ansträngningsnivån med elcykel motsvarar en promenad. Det finns en undersökning som visar att man rör sig mer på en elcykel än på en vanlig cykel helt enkelt för att man reser längre.

Kan en arbetsgivare erbjuda förmånscykel utan att mellanhänder, alltså utan bolag tar ut avgifter och räntor?
– Bra fråga. Cykelleverantörerna har inte kapitalet att själva ligga ute med pengar för cyklarna, och därmed tvingas de koppla in ett finansbolag. Men går förstås för all del att undersöka saken med ett lokalt företag, kanske har de äldre cyklar som de kan tänka sig att sälja på det viset. Och ett annat alternativ är förstås att förhandra fram en rabatt med en lokal cykelhandlare.

Lydia Olofsgård jobbar som teamledare på Energikontor Norra Småland.

Lydia Olofsgård jobbar på Energikontoret Norra Småland och tog fram en handbok om förmånscyklar.

LYDIAS TIPS TILL ARBETSGIVARE 

 • Förankra väl internt – vem gör vad?
 • Förmånscyklar är populärt – var beredda!
 • Automatisera det som går.
 • Gå ihop med andra arbetsgivare så kan ni ställa bättre krav.
 • Välj kvalitetscyklar som håller. Om det börjar krångla så kommer det se dåligt även för arbetsgivaren.
 • Akta er för allt för dyra cyklar, det blir dyrt för den anställde att köpa ut om denne skulle avsluta sin tjänst, vilket riskerar att leda till svårigheter.
 • Effektiv klimatåtgärd som minskar behov av tjänstebilar och tjänstecyklar. Fler tips och exempel hittar du i Förmånscyklar – en handbok för arbetsgivare.

Vill du veta mer om hur din arbetsplats kan bli cykelvänligare? Få massor av konkreta förslag på Cykelvänligast.se.

Dela!