Förmånscykel

Förmånscykel är enkelt, kostnadsneutralt och leder till ökad cykling. Men vad betalar den anställde och hur mycket jobb är det för arbetsgivaren? Lär dig mer om den allt mer populära förmånen. 

En förmånscykel är en cykel som en anställd leasar genom sin arbetsgivare och som kan användas i tjänsten och på fritiden. Förmånscyklar kan vara både vanliga cyklar och specialcyklar, och ibland tillåts anställda att teckna flera cyklar så att en familjemedlem också kan få en cykel. Efter leasingperioden, som oftast ligger på tre år, kan den anställde välja att antingen lämna tillbaka cykeln eller köpa ut den till ett marknadspris.

Den 1 januari 2022 infördes en skattelättnad som gör det billigare för den anställde att skaffa en förmånscykel. Lagen omfattar alla fast anställda och gör cyklar skattefria upp till ett värde på 3000 kr per år. Målet med lagändringen var att få fler att cykla. 

Cykelfrämjandets stora nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern visar att antalet förmånscyklar blir fler och att de som skaffar en cykel i förmån faktiskt cyklar mer. I Cyklistvelometern från 2020 uppgav tre pro- cent av de svarande att de hade en förmånscykel och 2022 hade siffran stigit till fyra procent - en ökning med 25 procent. Dessutom uppger hela 66 procent att de har cyklat mer sedan de fått sin förmånscykel. Den nya skattelättnaden har lett till ökad cykling och det finns stor möjlighet att få många fler att ersätta bil med cykelpendling.

Offentliga siffror på antal förmånscyklar i Sverige saknas enligt Skatteverket och Statistiska Central- byrån. Därför är det svårt att med exakthet kunna svara på hur utbredd den här förmånen är. När tidningen Cykling undersöker frågan hösten 2023 framgår det att uppåt 250 000 anställda i Sverige nyttja den här förmånen. 

FÖRMÅNSCYKLARS OLIKA PARTER OCH VAD DE FÅR UT AV DET

 • Den anställde får billigare cykel
  Den anställde leasar cykeln via avdrag på lön och får en billigare cykel.
 • Cykelleverantören säljer fler cyklar
  Cykelleverantörer tillhandahåller cykeln och riggar upplägg.  
 • Arbetsgivaren blir mer attraktiv utan extra kostnad
  Arbetsgivaren kan göra avdrag på lönen och betalar finansbolag. Arbetsgivaren som erbjuder förmånscyklar blir en mer attraktiv arbetsplats med friskare personal utan extra kostnad.
 • Finansbolag får ränteintäkter
  Finansbolag lånar ut pengarna för cyklarna till cykelleverantören, som har köpt cyklarna på avbetalning, och tjänar på ränteintäkter.
 • Bättre folkhälsa och minskad klimatpåverkan
  Skatteverket kontrollerar förmånsvärdet och att allt är korrekt upplagt. Staten får en friskare befolkning och minskad klimatpåverkan mot lägre skatteintäkter.

handbok om förmånscyklarHandbok

Energikontoret Norra Småland har tagit fram handboken
Förmånscyklar, varför och hur då? En handledning för arbetsgivareLyda Olofsgård har varit med från starten och delar med sig av sina lärdomar så här långt.

Varför gjorde ni en handbok för förmånscyklar?
– Den nya skattelättnaden gör det oslagbart förmånligt med cykel. Vi märkte att många arbetsgivare var nyfikna, men oroliga för att detta kunde leda till mycket administration. Vi ville förklara allt i detalj och ge många exempel – allt för att visa att det inte behöver vara så svårt! Sen ville vi också stötta den person på arbetsplatsen som jobbar med förmånscyklar, oftast någon på HR-sidan, och underlätta i kommunikationen med lönesidan så att man ”pratar samma språk”.

Hur billigt är det för den anställde med en förmånscykel?
– För den anställde blir en cykel cirka 20–25 procent billigare än att köpa i handeln, plus att man får kostnaden utslagen över tid. En förmånscykel som ges via bruttolöneavdrag påverkar sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vilket betyder att ersättningen från Försäkringskassan kan minska för den som t.ex. blir sjukskriven eller föräldraledig. Hur mycket beror bland annat på lönen och hur dyr cykeln är. Samtidigt inkluderar vissa förmånscykelföretag försäkringar som gör att man slipper betala alls (alltså inte bara skjuta upp kostnaden) för sin förmånscykel vid längre sjukskrivning eller föräldraledighet, vilket förstås är väldigt förmånligt och en trygghet som inte går att få vi vid köp av cyklar i handeln.

Vad kostar det för arbets- givaren och hur mycket tid går åt? 
– För arbetsgivaren är förmånscyklar kostnadsneutrala lönemässigt eftersom arbetsgivaravgiften minskar i och med bruttolöneavdraget. I handboken ges flera räkneexempel. Enligt Jönköpings kommun landar merarbetet på omkring 20 procent av en heltidstjänst. Vissa väljer därför att ta ut en mindre avgift på 15–30 kr i månaden för det administrativa merarbetet som kan förekomma. Ett tips är att gå ihop med andra arbetsgivare för att hjälpas åt med det administrativa och ställa bättre krav.

Hur attraktiv är den här förmånen?
– De mest efterfrågade förmånerna bland anställda är klimatsmarta förmåner, förmåner inom transporter och friskvård. Och förmånscyklar prickar in alla tre! Ur arbetsgivarens perspektiv ger ökad cykelpendling friskare och piggare personal. Dessutom minskar organisationen sin klimatpåverkan från transporter eftersom arbetspendlingen oftast står för lejonparten av transportutsläppen. Sen ökar chansen att man behåller sina anställda med det här avtalet.

Leder det till mer cykling?
– Ja! Jönköpings kommun gjorde en resvaneundersökning som visar att ensamresandet i bil minskade med 18 procent när de införde förmånscyklar. I deras fall var det framför allt elcykeln som tog andelar från bilen, vilket också stämmer överens med tidigare forskning.

Får vi några hälsovinster med elcyklar?
– Absolut! Stillasittandet är det farligaste för vår hälsa och det kom- mer vi åt med elcykel. Man brukar säga att ansträngningsnivån med elcykel motsvarar en promenad. Det finns en undersökning som visar att man rör sig mer på en elcykel än på en vanlig cykel helt enkelt för att man reser längre. 

Lydia Olofsgård jobbar som teamledare på Energikontor Norra Småland.

Image

LYDIAS TIPS TILL ARBETSGIVARE 

 • Förankra väl internt – vem gör vad?
 • Förmånscyklar är populärt – var beredda!
 • Automatisera det som går.
 • Gå ihop med andra arbetsgivare så kan ni ställa bättre krav.
 • Välj kvalitetscyklar som håller. Om det börjar krångla så kommer det se dåligt även för arbetsgivaren.
 • Akta er för allt för dyra cyklar, det blir dyrt för den anställde att köpa ut om denne skulle avsluta sin tjänst, vilket riskerar att leda till svårigheter.
 • Effektiv klimatåtgärd som minskar behov av tjänstebilar och tjänstecyklar.

  Fler tips och exempel hittar du i Förmånscyklar – en handbok för arbetsgivare.

Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor.

Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.

ANMÄLAN TILL KOMMUNVELOMETERN 2022

Anmälan till Kommunvelometern 2022 är stängd. Resultatet av undersökningen presenteras senare under året.

Vid frågor kontakta: kommunvelometern@cykelframjandet.se

Varför delta i Kommunvelometern som kommun?

 • KUNSKAP

  Kommunen får en objektiv genomlysning av sitt arbete för ökad cykling, som tydligt visar kommunens styrkor och utvecklingsområden. Kommunen får ett kvitto på vad den redan är bra på och resultatet kan användas för att identifiera inom vilka områden som det finns möjligheter att ytterligare utveckla arbetet för ökad cykling.

 • MÄTBARHET

  Kommunen får möjlighet att jämföra sina insatser med andra kommuner i hela Sverige samt, om undersökningen upprepas, kan tydligt redovisa vilka förbättringar som har åstadkommits över tid.

 • OBJEKTIVITET                                                                                                                                                            Kommunvelometern är ett tydligt sätt för kommunen att redovisa sina insatser inom cykelområdet till invånare och lokal media. Att granskningen genomförs av en neutral, extern part ökar trovärdigheten i kommunikationen.                                                                                                                                                      
 • METODER

  Kommunvelometern ger konkreta råd till den undersökta kommunen hur cykelarbetet kan utvecklas vidare.

Frågor om anmälan eller deltagande i Kommunvelometern sker till: kommunvelometern@cykelframjandet.se.

För att ta del av vårt nyhetsbrev för Kommunvelometern maila: kommunvelometern@cykelframjandet.se.

 

VINNARE 2021

För fjärde året i rad är det alltså Uppsala som utses till Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. På andra plats kommer Lund och tredjeplatsen går till Helsingborg. Årets bästa mellanstora kommun är Luleå och Danderyd tar förstaplatsen bland små kommuner.

Rapporter

Utöver att ingå i en nationell totalrapport får kommunerna som deltar en kommunspecifik fördjupad rapport. 

Fördjupade kommunrapporter för 2021 hittar du här.

Scrolla ner på sidan för lista med nedladdningslänk till nationella totalrapporter. 

Infografik

Infografik över resultaten i Kommunvelometern 2021 finns här.

om Kommunvelometern

Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern har genomförts årligen sedan 2010.

nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern

Sedan 2018 genomför Cykelfrämjandet även Cyklistvelometern där de som cyklar kan tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin kommun – ett utmärkt tillfälle för cyklister att komma till tals och för kommuner att få värdefull feedback. Läs rapporten för Cyklistvelometern 2020 här.

År

Rapport

2021

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2021

Fördjupade kommunrapporter

2020

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2020

Fördjupade kommunrapporter

2019

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2019

Fördjupade kommunrapporter

2018

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2017

Fullständig rapport – vinnare Lund

2016

Fullständig rapport – vinnare Lund

2015

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2014

Fullständig rapport – vinnare Lund

2013

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2012

Fullständig rapport – vinnare Malmö & Lund

2011

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2010

Fullständig rapport – vinnare Varberg