Stipendium till uppsats om folkhälsa och cykling 

TatjanaNyheter

Hanna Lövgren vinnare av Uppsatsstipendiet 2023.

Varje år delar Cykelfrämjandet ut stipendium på 10 000 kronor till en uppsats som handlar om cykling. I år var 20 uppsatser nominerade – den högsta siffran hittills – och det blev Hanna Lövgren som fick årets stipendium för sin masteruppsats Planering för en förflyttning till aktiva transporter: Hur kommunala och regionala aktörer inkluderar folkhälsoeffekter i planeringen av transportsystemet.

Våra transporter påverkar både klimatutsläpp och folkhälsa. Samtidigt är det väldigt sällan som folkhälsa används som ett argument i samhällsplaneringen. Hanna Lövgren ville undersöka just kopplingen mellan transporter och folkhälsa för att se hur fler kan cykla och gå istället för att ta bilen.

– Det pratas mer och mer om folkhälsa inom trafikplaneringen, men jag upplevde också att det fanns kunskapsluckor. När jag pratade med tjänstepersoner märkte jag att folkhälsa ofta används som ett sekundärt argument.

Genom att studera och jämföra Lund och Lidingö, två kommuner med folkhälsoambitioner, visar Hanna vilken stor potential som finns vad gäller hälsonyttor kopplade till aktiva transporter.

– Både tjänstepersoner och politiker behöver lära sig mer om folkhälsovinsterna med ökad gång och cykling för att våga skapa ett samhälle som prioriterar aktiva transporter. Sen behövs det mer samarbete mellan olika förvaltningar och avdelning inom kommuner och regioner. Idag jobbar man i olika stuprör – en avdelning jobbar med miljö, en med folkhälsa och en annan med planering – och då går man miste om alla fantastiska synergier.

Här kan du läsa Hannas uppsats.

Och så här lyder juryns motivering:

Hanna Lövgren tilldelas Cykelfrämjandets uppsatsstipendium 2023 för sin masteruppsats Planering för en förflyttning till aktiva transporter: Hur kommunala och regionala aktörer inkluderar folkhälsoeffekter i planeringen av transportsystemet. Författaren undersöker folkhälsoarbetet inom trafikplanering och hur det skiljer sig åt på regional och kommunal nivå – ett viktigt och högaktuellt ämne. Uppsatsen visar tydligt på hur cykeln kan bidra till att uppfylla nationella och regionala mål avseende hälsa och välmående, samt att hälsoperspektivet sällan lyfts fram som argument för investeringar i cykelinfrastruktur. Studien har en mycket god vetenskaplig förankring och ett högt nyhetsvärde – folkhälsa behöver komma fram tydligare både inom transportforskningen och planering av transportsystemet. Genom att studera och jämföra Lund och Lidingö, två kommuner med folkhälsoambitioner, visar författaren vilken fantastisk potential som finns vad gäller hälsonyttor kopplade till ökad gång och cykling. Den här välskrivna uppsatsen tillför viktig kunskap och är en värdig vinnare av årets stipendium.

Läs mer om uppsatsstipendiet på cykelframjandet.se/uppsats.
Nominera en uppsats om cykling senast 15 januari 2024. 

Dela!