Kandidera till Cykelfrämjandets riksstyrelse!

Sonja NettelbladtNyheter

Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för ett bättre Cykelsverige där fler cyklar mer, året om och i hela landet. Vill du eller någon du känner vara med och bidra till vårt arbete? Nu finns det möjlighet att kandidera eller nominera ledamöter till Cykelfrämjandets riksstyrelse och valberedning!

Styrelsen representerar våra medlemmar och arbetar tillsammans för att utveckla föreningen och driva på utvecklingen av ett bättre Cykelsverige. Som ledamot i styrelsen ansvarar du tillsammans med dina styrelsekollegor även för Cykelfrämjandets strategiska utveckling. Ledamöterna väljs på två år och uppdraget omfattar 6–8 digitala möten samt en fysisk träff per år. Vi välkomnar kandidater från hela landet och uppmanar särskilt dig som bor på landsbygden att kandidera. Utöver uppdraget som ledamot i riksstyrelsen kan du även nominera dig själv eller någon annan till uppdraget som ledamot i Cykelfrämjandets valberedning. Samtliga uppdrag kommer att väljas vid Cykelfrämjandets årsmöte i Norrköping den 22 april. Vid årsmötet kommer vi även att välja ordförande för riksstyrelsen.

Läs mer om styrelsen och Cykelfrämjandet i våra stadgar.

Följande uppdrag kan nominera sig själv eller någon annan kandidat till:

  • Ordförande för riksstyrelse
  • Ledamot i riksstyrelsen
  • Ledamot i valberedningen

Har du frågor om eller vill nominera en kandidat till riksstyrelsen, vänligen kontakta valberedningen@cykelframjandet.se

Har du frågor eller vill nominera en kandidat till valberedningen, vänligen kontakta

Dela!