Nominera till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

TatjanaNyheter

Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet, på utdelning av Uppsatsstipendiet 2022 med Jenny Eriksson från VTI, handledare till den vinnande uppsatsen.

Har du skrivit en uppsats som handlar om cykling? Då kan du söka vår uppsatsstipendium och få 10 000 kronor. Nominera senast 15 januari 2023.

Uppsatsen kan vara skriven inom en rad olika fält, exempelvis: stadsbyggnad, infrastruktur, kulturstudier, historia, teknik, hälsa, ekonomi etc. Exempel på studier kan vara förändrad samhällsplanering för att möta ett ökande antal cyklister, attityder till cykling i politik och media, cykelrörelsens historia, innovationer kopplade till cykeln som transportmedel eller effekter på folkhälsa och ekonomi när allt fler cyklar.

Nu är det hög tid att nominera uppsatser om cykling till Cykelfrämjandets uppsatsstipendium. Uppsatsen ska vara examinerad under 2022 och sista datumet för nomi­nering är den 15 januari 2023. Vinnande uppsats presen­teras våren/sommaren 2023.

REGLER

Uppsatsen ska vara på minst kandidat- magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Den ska vara framlagd och examinerad under 2022.

KRITERIER

  • Originalitet i ingångsvinkel, metod och frågeställningar
  • Studiens relevans för aktuella frågor inom cyklingen som forskningsfält och praktik
  • Akademisk kvalitet
  • Uppsatsens empiriska kunskapsbidrag till temat cykling

ANGES I ANSÖKNINGEN

  • Författarens/författarnas namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Uppsatsens titel samt lärosäte

Mejla nominering och uppsats till uppsats@cykelframjandet.se.
Info om regler och kriterier finns på cykelframjandet.se/uppsats.

Dela!