Helsingborg är Sveriges bästa cykelfrämjarkommun 2022

Sonja NettelbladtNyheter, Undersökningar och rapporter

Helsingborg är bäst i Sverige när Cykelfrämjandet jämför kommunernas insatser för ökad cykling i årets Kommunvelometer. Bland mellanstora kommuner vinner Trollhättan medan Håbo är i topp bland de mindre. Under 2021 investerade de 55 deltagande kommunerna i snitt 296 kronor per invånare i cykelinfrastruktur.

– Det är glädjande att se att samtliga deltagande kommuner genomfört en mängd åtgärder för ökad cykling och att många har ambitiösa planer för kommande år. Det vinner både kommunerna och deras invånare på, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

Det är trettonde året som Kommunvelometern genomförs. I undersökningen mäter och poängsätter Cykelfrämjandet hur kommunerna arbetar med bland annat cykelinfrastruktur och cykelpolitik för att öka cyklingen. Kommunerna delas upp i storlekrankningarna stora kommuner (fler än 100 000 invånare), mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare) och små kommuner (färre än 50 000 invånare).

Efter flera års topplaceringar i Kommunvelometern blir Helsingborg i år Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. På andra plats kommer Trollhättan och tredjeplatsen går till Lund. Trollhättan tar också förstaplatsen bland mellanstora kommuner och bäst i storleksklassen små kommuner är Håbo. De 55 deltagande kommunerna investerade sammanlagt knappt 1 miljard kronor under 2021 i ny cykelinfrastruktur och ytterligare 367 miljoner kronor i drift och underhåll, vilket sammanlagt motsvarar i snitt 296 kronor per invånare.

– För att möjliggöra för fler att välja cykeln behöver kommunerna fortsätta att bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen. Nästan alla deltagande kommuner har uppsatta mål för ökad cykling och för att uppfylla målen krävs det att satsningarna går åt rätt håll, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

Under 2021 har bland annat åtta nya cykelstrategier/-program och sex nya cykelplaner antagits bland de 55 deltagande kommunerna. Dessutom har samtliga kommuner under året byggt nya cykelbanor och genomfört drift och underhåll av cykelinfrastrukturen vintertid. Nytt för i år är att barn och ungas cykling granskats separat. Resultatet visar bland annat att 22 procent av kommunerna har mål för barn och ungdomars resor, inklusive cykelresor, och att 44 procent av kommunerna har styrdokument för säkra skolvägar som inkluderar cykling.

 

Vinnare 2022

Alla kommuner

1. Helsingborg
2. Trollhättan
3. Lund

Stora kommuner (över 100 000 invånare)

1. Helsingborg
2. Lund
3. Uppsala

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)

1. Trollhättan
2. Karlstad
3. Varberg

Små kommuner (färre än 50 000 invånare)

1. Håbo
2. Danderyd
3. Tranås

Fakta

Cykelinfrastrukturinvesteringar, inklusive drift och underhåll, 2021

– Genomsnitt alla kommuner i Kommunvelometern: 296 kronor per invånare
– Genomsnitt stora kommuner: 353 kronor per invånare
– Genomsnitt mellanstora kommuner: 347 kronor per invånare
– Genomsnitt små kommuner: 245 kronor per invånare

Om Kommunvelometern

Kommunvelometern är en undersökning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Syftet med studien är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt att belysa områden där det finns potential för förbättringar. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern genomförs årligen sedan 2010.

Hela Kommunvelometern med fördjupade kommunrapporter här. 

Cyklistvelometern lyfter cyklisternas perspektiv

Som ett komplement till Kommunvelometern undersöker Cykelfrämjandet även cyklisternas perspektiv på cyklingen i landets kommuner i den nationella nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern. Tyck till om cyklingen i din kommun senast 31 augusti på cykelframjandet.se/cyklistvelometern!

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sonja Nettelbladt, kommunikationsansvarig Cykelfrämjandet, 070 – 964 40 62
sonja.nettelbladt@cykelframjandet.se

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet, 076 – 170 32 73, per.hasselberg@cykelframjandet.se
 
Pressbilder
Högupplösta pressbilder finns på cykelframjandet.se/press.

Dela!