Parkeringsförbud för elsparkcyklar införs

TatjanaNyheter

Regeringen har beslutat att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkeras på gång- och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Kommuner och Polismyndigheten får större möjlighet att flytta felparkerade elsparkcyklar och det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten.

I veckan beslutade regeringen om en förordningsändring som innebär ett parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Från och med 1 september, när de nya reglerna träder i kraft, ska elsparkcyklar parkeras på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
– Slängda och slarvigt parkerade elsparkcyklar har tyvärr blivit vardag i många städer. Kommuner och elsparkcykelföretag har hittills inte klarat av att styra upp parkeringskaoset. Därför inför vi nu ett parkeringsförbud på gång- och cykelbanor. Det ska vara ordning och reda på våra gator och torg, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

De nya reglerna innebär att kommuner och Polismyndigheten lättare kan flytta elsparkcyklar när de står på gång- och cykelbanor. Huvudregeln är att fordonen ska flyttas till en särskild uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av cyklarna kan tillämpas. Det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten. Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet.

 

Dela!