Parkeringsförbud för elsparkcyklar införs

TatjanaNyheter

Regeringen har beslutat att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkeras på gång- och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Kommuner och Polismyndigheten får större möjlighet att flytta felparkerade … Läs mer