Elcykel och bra vägar kan få fler att vintercykla enligt ny studie

CykelfrämjandetNyheter

Vintercykling
Elcykeln och bra vinterväghållning gör att fler kan tänka sig att cykla på vintern. Foto: iStock

En färsk pilotstudie om vintercykling som företaget MOVS gjort tillsammans med Cykelfrämjandet, visar att fler är mer positivt inställda till att cykla på vintern efter att ha provat en elcykel under årets kallaste månader, än de var innan. Samtidigt pekar deltagarna ut kommunens brist på bra vinterväghållning som det största hindret för att välja cykeln under den kyligare delen av året.

För att öka intresset för vintercykling har närmare 50 stockholmare fått testa MOVS elcykelabonnemang i en pilotstudie. Testet har följts upp med en enkätundersökning där deltagarna har fått svara på frågor om sin inställning till vintercykling och elcyklar och hur den har förändrats.

Resultaten från studien visar att 70 procent av personerna i studien har blivit mer positivt inställda till vintercykling. Nästintill alla deltagare skulle även rekommendera andra att prova att cykla en elcykel under vinterhalvåret. Tillgång till elcykel skulle därför kunna få många fler att cykla även under vintern.

För att välja cykeln som transportmedel under vintern krävs inte bara att cyklingen underlättas av en elmotor. Dåliga underlag och kommunens brist på halkbekämpning och snöröjning är ett uppenbart hinder idag. Hela 60 procent av personerna i studien uppger att de skulle cykla oftare om cykelvägarna var snöröjda och halkfria.

– Vår slutsats av studien är att Stockholms stad behöver satsa på vintervägunderhåll för att få fler att använda cykeln för att kunna uppnå stadens mål om att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030, säger Jonas Rundqvist, CMO/Creative Director, Movs Technology Group.

Cykelfrämjandet genomförde en vintercyklingsenkät 2021 som också visade att fler skulle cykla mer på vintern om vinterväghållningen var bättre.

– Årets vintercyklingsstudie ger återigen en tydlig signal till våra politiker och trafikplanerare om att satsa på snö- och halkfria cykelvägar om fler ska cykla mer. Vi vet ju att cykling året om ger stora hälsovinster och gynnar både klimatet och miljön, säger Tatjana Boric-Persson, projektledare på Cykelfrämjandet.

Om pilotstudien
Studien genomfördes av MOVS och Cykelfrämjandet med 47 personer, blandat män och kvinnor i olika åldrar mellan 22-64 år, boende i Stockholmsområdet. Deltagarna har fått låna en elcykel från mitten av november 2021 fram till och med januari 2022. Elcykeln har varit utrustad med dubbdäck och deltagarna har under testtiden haft tillgång till service och underhåll av cykeln.

Dela!