Regeringen utreder ett nationellt cyklingsmål

CykelfrämjandetNyheter

För att fler svenskar ska välja cykeln ger nu regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att ta fram ett nationellt cykelmål. Det framgår av regeringens infrastrukturproposition. Cykelfrämjandet välkomnar att cykling lyfts, men ställer sig kritiskt till den låga satsningen.

Under pandemiåret 2020 ökade cyklandet i Sverige och utgjorde 3 procent av de tillryggalagda sträckorna för persontransporter. I budgeten för 2021 satsar regeringen 650 miljoner kronor på insatser för ökad cykling. Syftet är att främja cyklandet i alla ålderskategorier och socioekonomiska grupper enligt regeringen:

– Jag vill att fler ska cykla. Cykling är klimatsmart, hälsosamt och ett utmärkt sätt att transportera sig. Men cykel måste bli ett alternativ för fler, inte för några få. Därför tar nu regeringen ytterligare steg för att fler ska välja cykeln, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Cykelfrämjandet välkomnar att cykelns roll i omställningen lyfts. Samtidigt beskrivs regeringens satsning som otillräcklig.

– Det låter toppen att öka cyklingen, men de 650 miljonerna motsvarar inte ens en procent av vad som satsas på andra transportslag. Även om 650 miljoner låter mycket så räcker det bara för 10-15 mil cykelbana. Vill vi på allvar utmana bilnormen, förbättra folkhälsan och lyckas med klimatmålen så krävs det en omfördelning från fossila transportmedel till god cykelinfrastruktur, säger Marie Pellas, Cykelfrämjandets viceordförande.

Marie Pellas, viceordförande Cykelfrämjandet.

LÄS MER:
Äntligen nationellt cyklingsmål – men fortsatt begränsat att anlägga friliggande statliga cykelvägar.

 

Dela!