Bristande snöröjning stort hinder för ökad vintercykling

CykelfrämjandetInfrastruktur, Nyheter, Undersökningar och rapporter, Vintercykling

Bristande snöröjning och halkbekämpning vintertid är ett större hinder än vädret och mörkret. Det visar den undersökning om vintercykling som Cykelfrämjandet genomförde i februari.

Hälften av deltagarna har svarat att dåligt underlag är ett hinder och 86 procent svarar att snö- och halkfria vägar skulle få dem att cykla mer. 65 procent tycker att snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar bör vara kommunens högsta prio när det kommer till vintercykling. Separerade cykelvägar och säkra korsningar ligger näst högst på cyklisternas lista över vad kommuner bör prioritera. 5 626 personer har medverkat i denna självrekryterade enkätundersökning.

Andra resultat från undersökningen:

  • Nästan hälften (47 %) uppger att coronapandemin har påverkat hur mycket de har cyklat den här vintern.
  • Av dem som har ändrat sina cykelvanor p.g.a. pandemin har de flesta cyklat mindre p.g.a. av minskad jobb-/skolpendling (60 %), medan andra har cyklat mer för att undvika kollektivtrafik (32 %) eller för att hålla social distans när de motionerar (16 %).
  • Dåligt underlag är det hinder som flest anger som orsak till att man inte cyklar oftare vintertid (50 %), följt av vädret (28 %) och otrygga trafiksituationer (23 %)
  • Det är just snö- och halkfria cykelvägar som flest anger som en åtgärd som skulle kunna få dem att välja cykeln oftare vintertid, följt av ökad tillgång till säker och välutformad infrastruktur.
  • Främsta motovation att cykla på vintern är att det är smidigt och snabbt jämfört med andra transportmedel.
  • Vanligaste typen av cykel vintertid är en ”vanlig cykel” (71 %) följt av stigcykel/mountainbike (20 %).
  • Könsfördelningen bland de medverkande är 45 % kvinnor och 53 % män.

Läs hela undersökningen här: Cykelpanel jan 2021_Vintercykling

Dela!