#Cykeluppropet vill inspirera till hållbarhet – och ökad cykling

CykelfrämjandetInfrastruktur, Nyheter, Trafiksäkerhet

– Vi cyklister kryssar mellan bilar och tar oss fram på osammanhängande cykelbanor . Vi måste kunna känna oss trygga, först då kommer fler att cykla, säger Annika Sundin som tillsammans med Emma Sundh och Sophia Schyman ligger bakom #cykeluppropet.

#Cykeluppropet kräver förändringar och bättre förutsättningar för dig som cyklar – oavsett cykel och oavsett var i landet du bor. Vi ställde några frågor till Annika Sundin, alias @medveten_i_stan på Instagram, som är en av initiativtagarna.

Du står tillsammans med Sophia Schyman och Emma Sundh bakom #cykeluppropet. Berätta!
– Vi är tre flitiga vardagscyklister med varsitt Instagramkonto och vårt fokus är att inspirera till ett mer hållbart liv, där cykeln har en självklar plats. Det var Emma som tog initiativet och kontaktade Sophia och mig. Vi bollade idén och startade redan samma vecka. Det är fördelen med sociala medier, det går snabbt och kan få stor spridning. Tillsammans är vi starka!

I många andra länder har man från politiskt håll påskyndat utvecklingen mot mer cykelvänliga städer och samhällen såhär i pandemitider, men i Sverige låter satsningarna vänta på sig. Vilken typ av satsningar vill ni se?
– Vi vill att man ska känna sig trygg som cyklist oavsett var i landet man bor. Det handlar lika mycket om att vara trygg i en innerstadsmiljö som att våga sig ut och cykla på en 70-väg. Vi vill gå förbi ”politiska långbänkar” och se snabba förändringar som ger effekt. Till exempel pop-up-cykelbanor, färre parkeringsplatser till förmån för större cykelytor och cykel- och gångvägar. Och att biltrafiken leds om till andra gator.

Ni har snabbt fått stor uppslutning och träffat politiker som jobbar med cykelfrågor, bland annat Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén. Vad gav mötet?
– Vi hade en bra diskussion och var eniga i mycket. Visst sker det många förändringar till det bättre nu men det som sker är i enlighet med tidigare beslut och har ofta tagit många år. Det går på tok för långsamt och det är för långa processer. Vi vill se snabbare och modigare beslut. Jag hoppas att Daniel Helldén fick fler argument för att öka förändringstakten. Han är inte negativ till pop-up-cykelbanor, så vi väntar med spänning.

Nu siktar ni in er på högre instans, nämligen infrastrukturminister Thomas Eneroth. Har ni fått honom på kroken?
– Ja, nu vi har lyckats boka in en cykeltur med honom. Politikerna måste ge oss cyklister bättre förutsättningar. Vi pratar förändring på flera olika nivåer. 2020 var ju det år Sverige skulle ha uppnått riksdagens miljökvalitetsmål Frisk Luft, det är vi i dagsläget långt ifrån. Regeringen meddelade i oktober att de ger kommuner möjligheten att inrätta cykelgator där särskilda regler ska gälla. Ett steg framåt, men motorfordonstrafiken är fortfarande normen. Ska vi bli fossilfria till 2030 krävs radikala förändringar. Cykeln är det färdmedel som gynnar flest – både ur klimat-, hälso- och miljösynpunkt. Det måste bli lätt att göra rätt. Pop-up-cykelbanor har införts i rad städer världen över för att möta det ökade trycket i och med pandemin, varför skulle vi vara sämre?

”Cykeluppropet handlar inte om att uppmana fler individer att cykla – det handlar om att politikerna ska skapa bättre förutsättningar för cyklister. Finns förutsättningarna så kommer folket.” Vill du berätta lite hur ni tänker kring det?
– Vi har alla våra anledningar att cykla – hälsan, klimatet, plånboken. Och vi har under åren som gått blivit fler, speciellt nu i pandemins spår. Men vi är fler som samsas om samma plats och vi ges inte rätt förutsättningar. Vi kryssar mellan bilar, tar oss fram på osammanhängande cykelbanor, aktar oss för bildörrar som öppnas och trängs i cykelfält. Vi måste kunna känna oss trygga. Då kommer ännu fler att cykla. Vi som väljer cykeln gör ett bra val, både för oss själva och samhället. Men samhället hänger inte med.

Berätta om din egen relation till cykeln!
– Jag bor i Stockholms innerstad och använder min ”tantcykel” dagligen. Jag älskar allt som har med cykling att göra – motion, enkelhet, snabbhet, frisk (?) luft och så är det smart rent ekonomiskt. Jag var med om en cykelolycka 2014 då en bildörr öppnades framför mig och jag flög med huvudet rakt in i ett träd, så frågorna engagerar mig verkligen personligen. Att cykelboomen är här är fantastiskt

Engagera dig i #cykeluppropet
Ta en cykelbild och lägg ut på Instagram. Glöm inte att tagga bilden #cykeluppropet (du måste ha öppen profil för att andra än dem som följer dig ska kunna se bilden).

Dela!