Ny cykelolycksfallsförsäkring för medlemmar via Folksam

CykelfrämjandetNyheter

För att du ska kunna känna dig ännu tryggare på cykelsadeln vässar Cykelfrämjandet sin försäkring för dig som är medlem. Den 1 januari går vi över till Folksams cykelolycksfallsförsäkring.

Det innebär att du som medlem från den 1 januari 2020 (eller från det att du förnyar ditt medlemskap efter den 1 januari) per automatik är försäkrad med Folksams gruppförsäkring som gäller vid olycksfall orsakade vid cykling på fritiden.

Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige och försäkrar varannan svensk och vartannat hem. Läs mer om försäkringen här.

Inte medlem?

Det blir du här.

Folksams cykelolycksfallsförsäkring

Fullständiga försäkringsvillkor hittar du här

Försäkringen gäller:

  • Vid cykelturer på fritiden.
  • När du deltar i aktiviteter anordnade av Cykelfrämjandet och under färd till och från aktiviteterna (om du cyklar).
  • Under vistelse på annan ort än hemorten i samband med försäkrad aktivitet gäller försäkringen också under hela vistelsen där.
  • Om aktivitet sker utomlands gäller försäkringen på motsvarande sätt som i Sverige under max 45 dagar.

Medlemserbjudande: stöldförsäkra din cykel

Har du en cykel som har ett värde högre än 20 000 kr? Eftersom hemförsäkringar i regel inte täcker stöld (utanför hemmet) av dyrare cyklar erbjuds du som medlem nu även en kompletterande värdesaksförsäkring. För att teckna denna försäkring behöver du också ha en hemförsäkring via Folksam.

Läs mer om Folksams hemförsäkring här.
Läs mer om Folksams kompletterande försäkring för bl. a. cykel här.
Läs mer om Folksams försäkringar för cyklar här.

Dela!