Olycksfallsförsäkring vid cykling

Som medlem i Cykelfrämjandet omfattas du av vår olycksfallsförsäkring för cykling på fritiden som via har via Folksam. Råkar du ut för en olycka ska du anmäla den direkt till Folksam. 

SKADEANMÄLAN

Vill du anmäla en skada kopplad till ett olycksfall? Läs mer och anmäl skada

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.

Försäkringen omfattar dig som:

  • Tecknat ett medlemskap hos Cykelfrämjandet under gruppförsäkringsavtalstiden.
  • Är privatperson som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige.

Försäkringen gäller:

  • Vid cykelturer på fritiden.
  • När du deltar i aktiviteter anordnade av Cykelfrämjandet och under färd till och från aktiviteterna (om du cyklar).
  • Under vistelse på annan ort än hemorten i samband med försäkrad aktivitet gäller försäkringen också under hela vistelsen där.
  • Om aktivitet sker utomlands gäller försäkringen på motsvarande sätt som i Sverige under max 45 dagar.

Fullständiga försäkringsvillkor hittar du här

TIPS! stöldförsäkra din cykel

Har du en cykel med ett värde över 20 000 kr? Eftersom hemförsäkringar i regel inte täcker stöld (utanför hemmet) av dyrare cyklar kan det vara en god idé att teckna en kompletterande värdesaksförsäkring.

Obs! För att teckna denna försäkring behöver du ha en hemförsäkring via Folksam.

  • Läs mer om Folksams hemförsäkring här.
  • Läs mer om Folksams kompletterande försäkring för bl. a. cykel här.
  • Läs mer om Folksams försäkringar för cyklar här.

Kontakt:
Cykelfrämjandet
Tel: 070-228 73 00
E-post: medlem@cykelframjandet.se