STIGCYKLING / MTB FÖR UNGA MED NPF


Cykelfrämjandet vill ge barn och unga med NPF chansen att hitta en ny form av fysisk aktivitet och naturupplevelse i stigcykling. Målsättningen är att många fortsätter att cykla regelbundet eftersom det ger stora hälsovinster. Nu söker vi barn och unga med NPF som vill testa stigcykling. Och volontärer eller verksamheter som vill hjälpa till att göra denna aktivitet till en återkommande möjlighet. 


  • STIGCYKLING = cykla mountainbike på stigar i skogen
  • NPF = Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t ex ADHD och Autismspektrumtillstånd 
  • CYKELFRÄMJANDET = ideell förening för cykelglädje sedan 1934, i detta projekt med statlig finansiering från Svenskt Friluftsliv.
Varmt välkomna med intresseanmälan och frågor till:
 
Stefan Lönngren
Projektledare
stefan.lonngren@cykelframjandet.se 
070-368 08 08