Hälsa

Cykling gynnar folkhälsan

Att cykla är en investering i din hälsa. Du får bättre kondition, ökar förbränningen och stimulerar dessutom andningen, musklerna och balansen på ett skonsamt men effektivt sätt. Skaderisken är mycket liten och du kan cykla året runt.
Den som cyklar regelbundet får:
 • Ökad prestationsförmåga
 • Bättre sömn
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Ökad livslängd
 • Minskning av hjärt- och kärlsjukdomar
 • Ökad säkerhet för cyklister när fler cyklar
Läs gärna medlemstidningens reportage om cykling och hälsa som pdf-fil. Nedan finns hänvisningar till en del studier och publikationer som behandlar cyklingens positiva effekter på hälsan.

Allmänna studier

 • Personer som cyklar regelbundet lever längre. Detta konstateras i en studie på 263 450 britter.
 • Cykling kan reducera många hälsorisker, däribland hjärtproblem och cancer som är vanliga dödsorsaker. Rapporten "Cycling and Health - What's the evidence" samlar slutsatser från en stor mängd olika studier och forskningsprojekt som understryker cyklingens positiva hälsoeffekter.
 • Brittisk studie från London School of Economics räknar på att de som cyklar regelbundet i genomsnitt har en sjukdag mindre per år. Detta är en del av måttet Gross Cycling Product som ekonomerna har tagit fram.
 • International Sport and Culture Associations rapport ”The Economic Cost of Physical Inactivity in Europe" visar att en befolkning som transporterar sig genom aktivitet, som cykling, är en lösning på många av Europas hälsoproblem. Rapporten är skriven av ISCA and the Centre for Economics and Business Research, CEBR, från 2015.
 • Kristoffer Mattisson vid Lunds Universitet jämförde i sin doktorsavhandling upplevd hälsa stress mellan olika typer av pendlare. Studien fann att bil- och kollektiv pendlare rapporterade lägre självskattad hälsa i jämförelse med aktiva pendlare (gående och cyklister),

Lokala studier

 • Om alla i Stockholm som har mindre än 30 min cykelväg till jobbet hade cykelpendlat istället för att ta bilen så hade man kunnat addera 449 levnadsår för Stockholmarna varje år. Detta enligt en studie publicerad i tidskriften Science of the Total Environment
 • Sydsvenskans artikel om att den skånska luften är så pass dålig att gravida drabbas (+70% för grav diabetes i sämsta luften, +50% för havandeskapsförgiftning, baseras på en avhandling från Lunds Universitet. https://lup.lub.lu.se/
 • Den nederländska kunskapsbanken Fietsberaad innefattar bland annat en studie från Vallonien, som visar att den sociala avkastningen på cykeln är hög.

Verktyg

 • CyCity, var ett svenskt forskningsprogram som samlar forskare med specialkompetens i olika cykelrelaterade frågor. Där talade bland annat Elisabet Idar Angelov om ekonomiska folkhälsovinster om fler bilpendlare i stället tar cykeln till jobbet. I en analys som koordinatorn WSP gjorde 2008 beräknades sjukvårdskostnaderna, av den fysiska inaktivitet som bilåkande medför, uppgå till cirka 2 miljarder kronor per år. Produktionsbortfallet beräknades uppgå till 2,5 miljarder kronor per år. För mer information, kontakta: idar.angelov@wspgroup.se Övriga publikationer som figurerade i forskningsprogrammet CyCity:
 • CyCity: Cykelpendling är en effektiv motionsform, den slutsatsen drar CyCity-medarbetaren Erik Stigell i sin doktorsavhandling som han lade fram vid Örebro universitet den 22 september.
 • Trafikverket: Forskningsrapport om planering och utformning för ett ökat gående.
 • Statens folkhälsoinstitut & Svenskt Friluftsliv: Det nordiska projektet "Frisk i naturen" ska lyfta naturens relativt outnyttjade resurser för en förbättrad folkhälsa.