Om Barnkommittén

GöteborgskretsenBarn, Göteborgskretsen

Sedan ett år har Cykelfrämjandets göteborgskrets en kommitté som jobbar särskilt med frågor som rör barn och ungdomars cykling. Vi ordnar aktiviteter såsom cykellekar och cykelutflykter samt jobbar med politisk påverkan. Läs mer i kategorin Barn här på hemsidan.

Just nu är barnkommitén vilande men vi vill starta upp kommittén igen så tveka inte att höra av dig till goteborg@cykelframjandet.se om du kan tänka dig att gå med! Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig – även små insatser kan göra stor skillnad. Det går också bra att höra av sig om du vill dela med dig av idéer och tips.

Aktiviteter

Vi besöker gärna skolor, fritidsgårdar, föreningar mm för att prata om cykling och trafik. Naturligtvis ordnar vi även praktiska aktiviteter såsom cykellekar, cykelfix och cykelturer. För att verka för en bättre och barnvänligare cykelstad är det viktigt för oss att faktiskt träffa barn och unga för att få deras perspektiv på de trafikmiljöer som de ofta anses bör hållas borta från.

Cykelworkshop – hur ser trafiken ut där du är?

Den här workshoppen går ut på att deltagarna får återskapa en trafikmiljö som de känner till och vistas i ofta. Med penna, papper, sax, lim får barnen gestalta till exempel vägen till skolan eller utanför huset. Målet är inte att skapa ett vackert konstverk utan att sätta igång en diskussion om trafiksäkerhet, hur infrastruktur är utformad, vilka som använder infrastrukturen och hur.

Cykellekar

Cykellekar är ett sätt att öva färdigheter och rörelsemönster som är viktiga för att bli en god trafikant istället för att med en pekpinne berätta hur man ska göra och hur man inte ska göra. Här ger vi exempel på hur vi på ett lekfullt sätt ger barn en övning i bra trafikbeteende.

Cykellekar med Cykelfrämjandet i Göteborg 

Politisk påverkan

När det gäller politisk påverkan kommer vi inför valet 2022 kommer vi med följande frågor:

Cykelskola för alla barn i förskoleklass

På flera håll i Sverige erbjuds barn i förskoleklass att gå i cykelskola där barnen får öva cykling i trafiksäkra miljöer. Många upplever det som ett stort steg att ge sig ut i trafiken på cykel. Det finns många regler att följa och som trafiksystemet är utformat idag är det dessutom ofta svårt att följa alla regler. Vi vill att alla barn som går i förskoleklass i Göteborg ska erbjudas att gå i cykelskola där man får lära sig grundläggande trafikregler men där fokus ligger på samspel i trafiken.

Här kan man läsa om cykelskolan i Solna som kan fungera som modell:
Cykelskola i Solna

Trafiklekplatser på oanvända parkeringsplatser

Många parkeringsplatser i Göteborg står tomma stora delar av dygnet då de främst är till för arbetspendlare. Vissa står till och med tomma förutom vid större evenemang som bara inträffar en eller ett par gånger i månaden. Stora delar av dessa parkeringsplatser skulle kunna stängas av de tider då det inte finns någon efterfrågan för att istället användas som enkla trafiklekplatser.

För några år sedan skulle det byggas en trafiklekplats i Tynnered men projektet lades ner eftersom det – tror vi – inte fanns avsatt ekonomiska medel för underhåll. Vi menar att en trafikplats, så som vi föreslår, bara behöver bestå av en stor asfalterad yta med målade väglinjer. Kostnader för investering och underhåll blir minimala samtidigt som en yta i staden utnyttjas mer effektivt.

Kommunen kan tillhandahålla en mobil anläggning med ljussignaler och skyltar som kan användas om skolklasser vill nyttja trafiklekplatsen.

Här finns exempel på hur mer ambitiösa trafiklekplatser kan se ut:

Barntrafikskolan i Helsingborg

Trafiklekplatsen i Faelledparken, Köpenhamn

Säkra skolvägar

Det har knappast undgått många att det finns en trend där allt fler skjutsar sina barn i skolan med bil för att trafiksituationen runt skolan är så intensiv – på grund av att många skjutsar sina barn med bil till skolan. Det här är en ond cirkel som måste brytas. Göteborgs Stad jobbar redan med den här frågan men uppenbarligen behöver det här arbetet intensifieras och vi hoppas att de politiska partierna kommer tävla om att skjuta till resurser för att få en snabb förändring till det bättre.

Dela!