Bygg fler broar över älven!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet välkomnar planerna på att bygga en cykelbro över älven vid Stenpiren och en förbindelse mellan Stigberget och Lindholmen. Att överbrygga barriärer och korta avstånden är helt nödvändigt för att Göteborg skall uppnå stadens mål om ett ökat cyklande.

Om det blir tunnel utan cykeltrafik mellan Stigberget och Lindholmen så kvarstår behovet av att bygga en fast cykelförbindelse på sträckan ändå. Detta eftersom det är flera kilometer fågelvägen mellan Stenpiren och Älvsborgsbron, men bara 600 meter fågelvägen över älven. Se karta. Enligt stadens utredning beräknas en tunnel med egen cykelbro ha ungefär samma kostnad som lågbroalternativet totalt sett.

Ladda ned hela vårt yttrande som PDF här.

Dela!