Bli sponsorföretag

Cykelfrämjandet samarbetar med företag och organisationer som delar föreningens grundvärderingar. Syftet med våra samarbeten är att öka kännedomen om vår verksamhet, mål och visioner, sprida kunskap om cyklingens fördelar och öka antalet medlemmar.

Ju fler vi är desto starkare blir vårt röst!Image


Som Cykelfrämjandets sponsor kan ni välja att stödja en del av vårt arbete som ligger er särskilt varmt om hjärtat

 

Här är några verksamheter och projekt där vi söker olika typer av sponsorstöd: För frågor om företagssamarbeten kontakta: