Bli stödföretag

Cykelfrämjandet söker samarbeten med företag som har särskild betydelse för flertalet av Cykelfrämjandets mål. Syftet är att sprida kunskap om cyklingens alla fördelar och växa som organisation. Ju fler vi är desto starkare blir vårt röst!Image

 

Så gör ni: 

 

1. Välj vilken stödnivå som passar ert förtag bäst: första, andra eller tredje växeln. Läs mer om de olika stödnivåerna nedan.

 2. Maila era kontaktuppgifter till redaktion@cykelframjandet.se. Vi behöver företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson - förnamn och efternamn, kontaktperson email, kontaktperson telefon samt fakturaadress. 

3. Vi kontaktar er för att etablera samarbetet.

 
Första växeln: 5 000 – 49 999 kr 

 • Cykelfrämjandets logga till er hemsida 
 • Diplom, emailsignatur och delningsbar bild för sociala medier inklusive text 
 • Medlemstidningen Cykling, fyra nummer per år 
 • Del i vår årliga tacksannons 
 • Klickbar företagslogga på vår hemsida med text om varför ni valt att stötta Cykelfrämjandet
 • Möjlighet att få en föreläsning om något av Cykelfrämjandets expertområden för personal och/eller kunder 
 • Möjlighet att vara med på Cykelfrämjandets medlemserbjudanden både i tidningen och på hemsidan 

Andra växeln: 50 000 – 99 999 kr
 

 • Allt som ingår i "Första växeln", se ovan
 • Möjlighet att tillsammans med Cykelfrämjandet utforma gemensam kampanj eller tävling och sprida den via både kundens och Cykelfrämjandets kanaler 
 • Printannonsering i fyra nummer av Cykling 

Tredje växeln: 100 000 - uppåt 

 • Allt som ingår i "Första" och "Andra växeln", se ovan
 • Möjlighet att synas i vårt nyhetsbrev med annons/erbjudanden 
 • Sponsrad artikel/native på vår hemsida

För frågor om företagssamarbeten kontakta: