Sommarens stora cykelkalender

Säsongen bjuder på flera cykelturer, cykelaktiviteter och cykelkonferenser. Vi har samlat det som Cykelfrämjandets kretsar anordnar och samlingsplatser för europeiska cykelaktörer. Som ECF:s årsmöte i maj, Almedalsveckan i juni, Cykelturistveckan i juli och alla cykelturer som avslutar sommaren i augusti.

vitsippecykling

Läs eller ladda ner årets Sommarkalendarium.

Spezimässan för alla cykelsmaker

Man förstår att något särskilt är på gång eftersom en lång rad med velomobiler är ute på landsvägen till Germersheim. Målet är den årliga speialcykelmässan i den här annars tämligen sömniga staden.

Spezi Parcourområde

Spezimesse, som den heter, är nummer 21 i ordningen. Egentligen inte särskilt stor och lite utspridd över mässområdet. Pressrummet är ett bord med två stolar men okej, det funkar faktiskt.

Men det var fantastiskt att se barn med olika funktionshinder sätta sig på cyklarna och trampa iväg, Har sällan sett sådan glädje, det bara strålade om dem när de for fram i mässområdet. Trevligt att se att funktionshinder inte behöver stoppa någon för att njuta av den frihetskänsla cykling ger. På Spezi finns förstås också en uppsjö av olika liggcyklar många av dem anpassade för olika slags funktionshinder. Till exempel en cykel som kan drivas med både armar och ben.

Velomobiler i långa rader var en trevlig ögonfröjd. Snabba och tydligen rätt bekväma. Särskilt de med eldrift och solceller så man slipper ladda batterierna titt som tätt.

Lastcyklar hittade jag också en mängd av. Dessutom cykelsläp med egen elmotor och solceller.

Utvecklingen går snabbt i cykelvärlden och tydligt är att en cykel inte bara är något på två hjul utan finns i alla tänkbara och otänkbara former. Från Sverige deltog Velove från Göteborg med en 4-hjulscykel döpt till Armadillo. Johan Erlandsson, mannen bakom cykeln, berättade att han cyklat drygt 50 mil från Rhen till mässan. Armadillo är, trots fyra hjul, så smal att den kan köras på cykelbanor.

Intressanta föredrag lyssnade jag på i den närliggande skolan. Där berättade bland annat Evelyn Petersen-Mattern och Uwe Mattern om den cykelresa de gjorde jorden runt. Det tog dem två år och det säger sig självt att de upplevde mycket.

En annan föredragshållare var Georg Rasmussen från Danmark. Han är konstruktör av velomobilen Leitra, och talade om vilka krav som behöver ställas på riktigt bra velomobiler. Till exempel att det är lätt att ta sig i och ur. Att man har bra uppsikt över annan trafik och det finns plats för bagage. Plus att man åker bekvämt och inte behöver bry sig om vädret. Å andra sidan är velomobiler inget nytt. Redan för 50 år sedan visade numera insomnade tidningen Teknik för alla ritningar på en cykelbil! Velomobilerna blir också allt lättare genom nya material. Och med elmotor och solceller allt mer bekväma och lätta att trampa. Inte så konstigt att de blir fler och fler. Bra alternativ till en vanlig bil!

Naturligtvis hittar man också en rad tillbehör, allt från tröjor till pumpar och backspeglar. Liksom vimplar att sätta på liggcykeln. Eller ett skönt täcke att svepa in minstingen i under cykelturen.

Det mesta finns på Spezimesse, som anordnades den 23-24 april 2016 och återkommer 29-30 april 2017.

Bertil Karlén

Cykelfrämjarbröderna gör det igen

Cykelfrämjarna Peter och Ulf Tengbrand cyklade genom Sverige från norr till söder förra året. I år är det Norge som de båda bröderna ska trampa sig genom.

Konceptet är samma som 2015. Ett land, två bröder och varsin cykel, från nordligaste punkten till sydligaste udden. Även i år samlar bröderna Tengbrand in pengar till en välgörenhetsfond för prostatacancerförbundet. Förra året samlade de in 210 000 kronor till cancerforskningen när de tog sig från Treriksröset till Smygehuk. Sommarens långfärdstur kommer starta i Nordkap och sluta i Lindesnes.

Norge pa langs

Peter och Ulf bloggar under förberedelserna och färden.

Cykelfrämjandet önskar dem lycka till.

 

 

Fullt med cykelaktiviteter i Mörarp

 

Image (1)

Samling inför en av Mörarps gemensamma cykelturer.

 

KRETSKOLLEN. Sommaren närmar sig och cykelaktiviteterna med den. Men redan nu i vår drar Mörarp med ordförande Conny Lindquist i spetsen igång ett flertal cykelturer för Cykelfrämjandets medlemmar.

– Vi samarbetar med Helsingborgs stad i många olika grejer, berättar Conny. I maj ska vi ut till fem olika skolor och lära ungarna trafikvett. Vår roll är att vara med som kontrollanter. Det är roligt att skolorna återigen infört cykel- och trafikregler i skolplanen, tycker Conny.

– Det är viktigt att vi försöker få barnen att fatta vad det handlar om. Vi har redan för många bilar här, skrattar han.

I slutet av kursen delas diplom ut till alla eleverna.

Efter det laddar kretsen Mörarp upp inför sina aktiviter i sommar. Först är det uppstartsmöte i slutet på april och sedan sätter de vanliga onsdags- och torsdagscyklingar igång. På onsdagarna brukar de samlas på ett bestämt ställe i Bjuv för att sedan cykla vidare därifrån till olika ställen. Torsdagscyklingar startar från Olympiahallen och man brukar cykla fyra-fem mil med mysiga fikaraster på vägen.

Augusti bjuder på ”Lergöksrundan”- en heldag med start i Ängelholm. Även detta är mycket uppskattat där man avslutar turen i hembygdsparken vilket passar lägligt då den sammanfaller med hembygdsdagarna.

I september kör Mörarp tillsammans med Halmstads kommun en tvådagarstur där man stannar vid trevliga ställen som till exempel gruvan i Nyvång och Hemvärnsmuséet i Djuramåsa.

– Vi försöker alltid cykla i samlad trupp och se till att vi håller en takt som passar alla, säger Conny. Vi samarbetar så gott vi kan med olika intressenter för att få igång cyklingen. Det kan behövas både hälsomässigt och trafikmässigt.

Arbetsplatser som får fler att cykla

Fastighetsägare och arbetsplatser kan göra mycket för ökad cykling, visar Olof Johanssons uppsats.

Fastighetsägare och arbetsplatser kan göra mycket för ökad cykling, visar Olof Johanssons uppsats.

Vilken roll spelar arbetsgivare och fastighetsbolag för att få fler att cykla mer? Det är en ofta förbisedd fråga som Olof Johansson försöker svara på i en ny uppsats.

– Det finns en mycket stor potential att arbeta mer aktivt mot arbetsgivare och fastighetsbolag både på kommunal och statlig nivå, säger han.

Uppsatsen är skriven inom masterprogrammet i samhällsplanering vid Stockholms universitet. I den har Olof Johansson tittat på de 25 största arbetsgivarna i Solna och Sundbyberg, två grannkommuner till Stockholm som lockar till sig många företag från stan. Och när företag flyttar till nya lokaler har de en guldchans att göra ordentliga insatser för cyklingen – inte minst genom att sätta press på den nya kommunen att fixa bra infrastruktur.

– En av de av arbetsplatser jag tittade på flyttade från Stockholms innerstad till en grannkommun. De hade tidigare 30-40 parkeringsplatser för cyklar och i de nya lokalerna hade de 300 platser. Efter bara några år var också de fullbelagda, och cyklingen på företaget hade ökat dramatiskt, säger Olof Johansson.

De företag som aktiva i arbetet med corporate social responsibility, CSR, är mer benägna att satsa mer på cykling. Genom att ta ansvar för miljön och de anställdas hälsa blir de attraktiva när de ska rekrytera personal och bygger en positiv image utåt.

– Det gäller också fastighetsägare. De som satsar på miljövänliga lokaler lockar med större sannolikhet också till sig hyresgäster med samma syn. Kaka söker maka, säger Olof Johansson.

Säkra cykelparkeringar och bra omklädningsrum med dusch var två åtgärder som var bland de mest effektiva för att öka cyklingen bland de anställda, enligt undersökningen.

– Många har dyra cyklar och vill helst inte ställa dem ute.

Att försvåra för bilisterna och minska antalet bilparkeringar och samtidigt premiera cyklisterna är också ett sätt att ställa om företagskulturen. Och där spelar närheten till kollektivtrafik en viktig roll.

– Ligger företaget långt från kollektivtrafiken är det inte lika lätt att motivera att man tar bort bilparkeringar, det blir ju inte lika populärt.

Resultaten visade inte på några större skillnader mellan stora och små företag, eller om det var offentliga och privata bolag.

– Det viktigaste är att det finns incitament och kunskap inom organisationen.

Läs också Jobbar på att pendla – om cykelsatsningar på arbetsplatser – i senaste numret av Cykling

Skärmavbild 2016-04-04 kl. 09.32.40

Skärmavbild 2016-04-04 kl. 09.31.59-1

Han vann CF:s uppsatsstipendium

Han vann CF:s uppsatsstipendium

Amer Aslam har tilldelats Cykelfrämjandets uppsatsstipendium. Han har studerat om cykelkurser för vuxna också leder till att deltagarna fortsätter att cykla.

– Studien styrker att cyklingskurser leder till att de blir cyklister, säger Amer Aslam i senaste numret av Cykling.

Det var via jobbet som trafikingenjör i Järfälla kommun, norr om Stockholm, som han fick idén till uppsatsämnet. Hans chef ville starta kurser och Amer Aslams uppdrag blev att testa cyklar och prova ut hjälmar.

När han senare gick tillbaka till studierna på Kungliga tekniska högskolan, KTH, ville han se i vilken utsträckning deltagarna väljer att fortsätta cykla efter kursen.

– Jag tyckte att det var intressant att man satsade på den här kursen, som kräver tid och resurser. Inom kommuner generellt, utvärderas väldigt sällan projekt. Här satsar vi skattepengar, men är det vettigt?

Genom Cykelfrämjandet kunde han genomföra intervjuer med 53 tidigare kursdeltagare och få en bild av vem den typiska kursdeltagaren är:

– Deltagaren är en mamma, en medelålders kvinna från Mellanöstern eller Afrika. Hon åker oftast med kollektivtrafik eller promenerar, säger Amer Aslam.

Uppsatsen och utvärderingen har fått Cykelfrämjandets uppsatsstipendium och en prissumma på 10 000 kronor.

– Det är ett slags validering på att det man har gjort är bra och relevant. Men det viktiga är inte att ha vunnit en tävling och allt, utan den personliga behållningen är att få andra intresserade. Att ta den här frågan till forum som inte kommer i kontakt med det här annars, säger Amer Aslam.

Amer Aslams uppsats Vuxna nybörjarcyklisters cykelanvändning efter genomförd cykelkurs

Läs mer om bidragen till årets uppsatstävling i senaste numret av Cykling.

Ska du skriva uppsats som berör ämnet cykling under 2016? Gör som Amer Aslam och sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Juryns motivering

Amers uppsats är mycket välskriven och värdefull. Uppsatsen behandlar inte bara ett intressant och relevant ämne utan är också ett gott exempel på en uppsats med ett väl strukturerat upplägg, med ett tydligt syfte och metod och klara resultat.

Amers slutsatser är mycket relevanta, inte bara för den som är i färd att starta upp cykelkurser, utan även för trafikplanerare eller andra som arbetar med cykling i olika former. Uppsatsen är dessutom intressant ur ett socialt perspektiv, och med den situation vi har idag med många nyanlända från andra länder också i allra högsta grad aktuell.

Kriterierna finns här: https://cykelframjandet.se/uppsats/

Uppladdning inför Cykelturistveckan

I fjol hölls Cykelturistveckan i Karlstad.

I fjol hölls Cykelturistveckan i Karlstad.

KRETSKOLLEN. I sommar är det dags för Trollhättan att organisera årets Cykelturistvecka, CTV. Peter Bryntesson, ordförande i kretsen Vänersborg-Trollhättan, berättar att arbetet är igång för fullt inför den fullmatade veckan 31 juli-6 augusti.

Nytt för i år är att det kommer finnas en så kallad barnbana. De tre traditionella banorna är kvar, men varje dag kommer det även att finnas en bana anpassad för aktiviteter med barn.

– Meningen är att någon i familjen ska kunna ta med sina barn på en tur där man besöker lekplatser och andra roliga saker, säger Peter Bryntesson.

– Sedan har vi satt ett ganska lågt pris för dagsturerna. Vi vill ju att även våra egna kommuninvånare ska upptäcka Cykelturistveckan på ett enkelt sätt. Inte bara de mest dedikerade som kommer långväga ifrån.

Samtidigt som Cykelturistveckan rullar på fyller Trollhättans kommun även 100 år och där samarbetar Cykelfrämjandets krets med kommunen i projektet Tramp 100: fyra turer som går från centrum ut i ytterkanterna av kommunen till olika bygdegårdar och liknande där Cykelfrämjandet ordnar cykeltåg till de olika turerna.

Men det är inte bara CTV som Cykelfrämjandets krets Vänersborg-Trollhättan engagerar sig i. Den 20 mars startade deras årliga Cykelorientering som håller på till den 31 augusti. I ett samarbete med både Vänersborg och Trollhättans kommun har de tagit fram 40 frågor för de deltagande att svara på.

– Tanken är att folk ska komma ut och se ställen som man normalt inte ser. Vi försöker få folk att cykla och bekanta sig med kommunerna samtidigt som de får lite härlig motion och frisk luft, säger Peter med ett skratt. Vi har provat flera grejer genom åren, men Cykelorienteringen är det som fungerat bäst. Vi har mellan 100-200 personer som cyklar varje sommar.

För 50 kronor får deltagarna en karta och ett formulär med frågor. När säsongen är slut blir det prisutdelning den 18 september.

Billigare cykelreparationer nästa år

cykelmek foto Hanna Mi Jakobson

Det ska bli billigare att fixa cykeln, föreslår regeringen i den kommande vårbudgeten enligt SVT. Från den 1 januari 2017 föreslås momsen på cykelreparationer mer än halveras – från 25 procent till 12 procent.

– Många cyklar blir stående för att de behöver repareras eller servas och det är inte bra. Att sänka momsen på de här tjänsterna gör det billigare för oss konsumenter att hålla cyklarna i trim vilket jag är övertygad om kommer att få fler att cykla, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Sänkt moms kan också leda till fler lokala cykelbutiker och verkstäder, tror han. Det gör tröskeln lägre att hålla cykeln i bra skick.

Jämfört med bilen får cykeln i dag få statliga subventioner – trots fördelarna för hälsan, miljön och samhället i stort. Cykelfrämjandet vill därför att regeringen ska göra ordentliga satsningar för att fler ska välja cykeln före bilen.

– Där tror jag att elcykeln spelar en viktig roll. Med den kan du ta dig långa sträckor till och från jobbet utan att större ansträngning samtidigt som du får motion. Att göra som i Oslo och införa ett bidrag för att köpa en elcykel skulle vara ett sätt att få fler att upptäcka cyklingen.

Det han syftar på är det elcykelbidrag på maximalt 5000 kronor som Oslo kommun iförde i fjol.

– Och om fler köper elcyklar kommer fler att behöva bra tillgång till service, vilket momslättnaden kommer att underlätta.

CF:s ordförande belönad med pris

larspris

En glad Lars Strömgren efter prisutdelningen på torsdagen.

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren vann Stora kommunikatörspriset 2016 i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap.

– Det här är ett pris till alla oss som kämpar för att göra Sverige till en verklig cykelnation. Det är också ett kvitto på att cyklingen inte är en tillfällig trend och att den kommer att spela en avgörande roll i framtidens hållbara samhällen, säger Lars Strömgren.

Kategorin Bästa kommunikativa ledarskap belönar “en person med briljant kommunikativ förmåga och som använder kommunikation som ett tydligt styrmedel för att leda en organisation, ett företag eller en grupp mot framgång”, skriver Sveriges kommunikatörer om priset.

– Cykelfrämjandet har blivit en av de viktigaste rösterna för cykling i samhällsdebatten. I dag är vi en självklar referens för politiker, samhällsbyggare och journalister.


Stora kommunikatörspriset

Sveriges kommunikatörer har haft ett pris för god kommunikation sedan 1991. Stora kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året

Svensk cykelturism i fokus på ITB

Svensk cykelturism i fokus på ITB

Nu drar världens största turistmässa igång i Berlin. Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren är på plats och ska bland annat hålla ett föredrag om cykelturismen i Sverige.

Jättemässan ITB lockar tusentals utställare, besökare och journalister varje år. Det är den stora tyska cykelorganisationen ADFC som har bjudit in Cykelfrämjandets ordförande för att hålla presentationen om Sverige som cykeldestination.

– Det finns ett enormt stort intresse för att cykelsemestra i Sverige, inte minst i Tyskland. Sverige är en fantastiskt land att cykla i och har blivit betydligt bättre när det gäller leder och boenden på senare år. Kattegattleden invigdes i fjol och i år är det Sydostledens tur, säger Lars Strömgren.

Sverige har en lång tradition av cykelturism. I takt med att cyklingen i stort växer, ökar också intresset för att upptäcka landet på sadeln.

– Jag tror att det ökade intresset för cykling i allmänhet har gjort cykelsemestern till ett attraktivt och hållbart alternativ. Det finns ju också så många olika sätt att cykelturista på – från premiumturisten som reser lätt och tar in på hotell eller vandrarhem, till äventyraren som packar mountainbiken och tältar.

Cykelturismen omsätter mångmiljardbelopp i Europa. Enligt en studie gjord av EU-parlamentet 2012 ger cykelsemestrandet ett tillskott på 44 miljarder euro årligen till den europeiska ekonomin. Undersökningar visar också att cykelsemestarna gör av med betydligt mer pengar på mat och boende jämfört med andra grupper.

Men ett stort hinder för utvecklingen av cykelturismen är att det är svårt att ta cykeln på många tåg i Sverige. Det gör att många turister väljer andra destinationer.

– Det känns nedslående att behöva säga att det inte går att ta cykeln på tåget till de som hör av sig till Cykelfrämjandet. Sveriges turistnäring går miste om en potentiell guldgruva och det drabbar i första hand småföretagandet på landsbygden. Att tillåta cyklar på tågen är en grundförutsättning för utvecklingen av cykelturismen, säger Lars Strömgren.

Om ITB
ITB är världens största turistmässa som hålls i Berlin varje år. Utställare och föredragshållare från hela världen deltar och lockar till sig 110 000 besökare. ITB 2016 pågår 9-13 mars.

Nu uppdateras Cykelkartan

Nu uppdateras Cykelkartan

Snart är nya Cykelkartan ute i butik. Norstedts som tar fram kartorna gör just nu den sista kollen innan de skickas iväg för tryck.

Cykelturismen spås bli sommarens stora snackis. Förutom att den uppdaterade upplagan av Cykelkartan snart finns i handeln, lanserar Cykelfrämjandet också nya Bed & Bike – Sveriges digitala nav för cykelturism.

Dessutom kommer Sveriges andra nationella cykelled – Sydostleden – att invigas till sommaren.

Cykelkartan ges ut av Norstedts i samarbete med bland andra Cykelfrämjandet och är en ovärderlig vägvisare för dig som vill upptäcka Sverige på två hjul.

Kartserien täcker Götaland, stora delar av Svealand samt området runt Siljan. Kartorna är detaljerade och innehåller förslag på lämpliga cykelleder samt deras underlag – grus eller asfalt. Här finns också förslag på sevärdheter att besöka under cykelturen.

Kartorna kommer bland annat att finnas i Kartbutiken.

Gå också in på Cykelkartan på Facebook för nyheter och uppdateringar.

Lars Strömgren nominerad till Stora kommunikatörspriset

Foto: Hanna Mi Jacobson

Foto: Hanna Mi Jacobson

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren är nominerad till Stora kommunikatörspriset. Han är en av tre finalister i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap.

Av drygt 70 nomineringar har tre kandidater i vardera fem kategorier valts ut att gå vidare i tävlingen. Lars Strömgren är en av dem. Vem som vinner i respektive kategori avslöjas först under prisutdelningen i Stockholm den 17 mars.

Enligt Sveriges kommunikatörer, som står bakom priset, ska kategorin Bästa kommunikativa ledarskap belöna “en person med briljant kommunikativ förmåga och som använder kommunikation som ett tydligt styrmedel för att leda en organisation, ett företag eller en grupp mot framgång.”

Fakta: Stora kommunikatörspriset
Sveriges kommunikatörer har haft ett pris för god kommunikation sedan 1991. Stora kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året.

Sida 5 av 9« Första...34567...Sista »