Tack för att du cyklar!

Vi arbetar med att påverka beslutsfattare att skapa en cykelvänligare miljö i Sverige – vi är övertygade om att det är bra för miljön, folkhälsan och livliga stadsmiljöer! Vi arbetar ideellt för alla typer av cyklister; från snabba tävlingscyklister till barn som precis fått på de första stödhjulen.

Våra verksamheter
Vi påverkar beslutsfattare för en cykelvänligare miljö i Malmö och Lund. Det kan exempelvis handla om att arbeta för fler och bättre cykelvägar, säkrare cykelparkeringar, se till att snöröjning fungerar, eller skapa blandade och täta stadsmiljöer med kortare avstånd eftersom det gör att fler väljer cykeln som transportmedel.

Under sommarhalvåret har vi cykelutflykter med start från Stadsbiblioteket. Turerna finns på vår hemsida samt i programbladet som skickas ut i början på året.

Cykelfrämjandet Malmö-Lund bedriver vi en uppskattad cykelutbildning för vuxna på Nydala. Förfrågningar och anmälan görs till Isabella Thöger.

Som medlem stödjer du oss i vårt arbete och får dessutom flera förmåner, bl.a. en bra olycksfallsförsäkring och tidningen Cykling. Vi behöver ena våra röster och ha en stark ekonomi för att kunna fortsätta förändra.

Välkommen – och tack för att du cyklar!

Följ vårt arbete för en cykelvänligare miljö på Facebook.

——————————————————————————————————————————————–

Vinnare i aktivitetslotteriet 2018:

  1. 1. Stig Svensson, 500 kr
  2. 2. Bodil Sonesson, 300 kr
  3. 3. Sören Henriksson, 200 kr
  4. 3. Heidi Möllehammer, 200 kr
  5. 3. Gitte Jörgensen, 200 kr

Samtliga får ett presentkort på Fridhems Cykel.