Bättre förutsättningar för cykelplanering i Sverige

Marielle ArandaNyheter

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling.