Kent Larsson – hedersmedlem i Cykelfrämjandet

TatjanaNyheter

Hallå där Kent Larsson, kassör i Cykelfrämjandets riksstyrelse och hedersmedlem i Cykelfrämjandet! Hur var Cykelfrämjandet som organisation när du blev medlem 1971? – På 70-talet bestod styrelsen av äldre herrar som … Läs mer