CykelKulturTrim 2023

StorstockholmskretsenOkategoriserade

En av kretsens populäraste aktiviteter med över 100 deltagare förra året fortsätter 2023! I år endast digitalt med färdiga navigeringsanvisningar om så önskas.

Cykelkulturtrim (CKT) är en aktivitet som du kan delta i när du själv vill under hela sommaren. Syftet är att stimulera fler till cykling genom att skapa mål för cykelturer och att hjälpa deltagarna att hitta nya cykelområden och nya cykelvägar. CKT arrangeras av Cykelfrämjandets Storstockholmskrets.

Tanken är att man har en mobiltelefon med sig och använder sig av följande länk: Cykelkulturtrim 2023 – Google My Maps. Här kan ni zooma in och även se frågorna.

Ladda ner ”trimpaketet” med karta, kontrollbeskrivningar, startkort och ett PM med instruktioner. Ni får själva printa ut de dokument som ni själva anser behövas.
Allt detta kan laddas ner från följande länk: https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2023/05/ctk2023-download.zip.
Där finns användbara .gpx-filer som kan laddas ner till mobiltelefon eller GPS enheter och sen följa under cykelturen för den som vill se hur vi cyklade dessa turer. Där finns också .kml filer som kan användas i Google Earth appen på er mobil.

Det kostar inget att vara med och men om man vill vara med i en utlottning måste man betala in 100 kr via Swish. Ju fler som är med desto större blir prissumman i dragningen i september. Använd följande QR-kod:

Dela!