Vägen till en cykelbuss

TatjanaNyheter

En skolflytt har fått några föräldrar och elever i Malmö att dra igång en cykelbuss. Nu kämpar de för att fler ska se fördelarna och hänga på.
– På sikt vill vi erbjuda fyra avgångar dagligen och göra vardagen både enklare och roligare, säger Jakob Brycki, en av initiativtagarna.

Idén med cykelskolbuss är enkel – föräldrar eller volontärer turas om att leda en grupp cyklande skolbarn till och från skolan. Precis som en vanlig buss följer cykelskolbussen en tidtabell och en bestämd rutt med några hållplatser på vägen där skolbarnen ansluter. Flera vuxna är med i cykelbussen – längst fram finns en chaufför som leder gruppen, i mitten kan det finnas en eller två vuxna, och alltid en som cyklar längst bak.

Jakob Brycki, ordförande för Cykelfrämjandets lokalkrets Malmö/Lund, är en av de som har startat cykelbussen i Malmö. Det hela började i våras när kommunen beslutade att hans dotters skola skulle renoveras i höst. 400 elever skulle flytta till en skola i stan, 4,5 kilometer bort. Jakobs dotter Olivia har också varit drivande.

– Hon ställde sig upp framför hela klassen på första skoldagen och berättade om cykelbussen. Hälften av barnen kände inte till den trots att vissa hade cyklat till skolan med sina föräldrar. Hennes lärare tyckte det var en bra idé informerade om cykelbussen i klassens veckobrev.

Men hur har vägen till cykelbussen sett ut?
– Vi var några föräldrar som ville starta en cykelbuss, men skolan visade inget större intresse av att stötta oss med det. Så vi skapade en Facebookgrupp och bjöd in föräldrar som var intresserade. Inom kort hade vi samlat ett fyrtiotal föräldrar.

Målet med cykelbussen är att underlätta i vardagen, eftersom det går snabbare att cykla än att ta vanliga bussen, i synnerhet i Malmö i rusningstrafik.
– Om en förälder lämnar så kan en annan hämta, säger Kevin Dunne, en av föräldrarna som också är med och kör cykelbussen.

En första testcykling genomfördes innan sommaren med ett tjugotal barn och vuxna.
– Det var jätteroligt att cykla tillsammans! Alla föll naturligt in i ledet och följde reglerna, berättar Kevin. Ett problem som gruppen stötte på var att ljusreg- leringarna var för korta för att alla skulle hinna över.

Därför bokade Jakob och Kevin ett möte med Malmö stads trafikplanerare.
– Vi hade flera förslag på hur tryggheten och fram- komligheten för cykelbussen skulle kunna bli bättre, men de har inte kunnat säga något konkret än, även om de är positiva till vårt initiativ, berättar Jakob.


Att ta sig till och från skolan i stan är både smidigare och roligare än med den vanliga bussen – i alla fall enligt Malmös cykelbussgäng.

Inspiration till Malmös cykelbuss kommer främst från Irland där organisationen Green Schools har över 30 registrerade cykelbussar runt om i landet inom nätverket Cycle Bus Network. Även i Sverige finns exempel på cykelbussar, om än i mindre skala. Bloggaren och trafikplaneraren Krister Isaksson var med och startade en cykelgrupp 2017 med några grannar i villaförorten i Stockholm.

– Det började som ett gåtåg, innan alla kunde cykla, och övergick till cykeltåg. Vi hade 1,7 kilometer till skolan och efter ett tag tog de större barnen över de vuxnas roll och cyklade med de yngre.

– Hämtning var lite mer utmanande eftersom folk slutar vid olika tider. Men vi skapade en Facebookgrupp där vi la upp scheman och meddelade sjukdom, berättar Krister. Han minns att turerna präglades av mycket glädje och skratt och det hela gjorde vardagen enklare.

– I och med att vi var tio vuxna som delade på ansvaret som ”förare” så fick vi massor av tid för att hinna med annat. Plus att både barn och vuxna får en bra start på dagen med motion och rörelse.

Att goda hälsovanor börjar i tidig ålder är ingen nyhet. Barn som tar sig aktivt till skolan har bättre koncentration, känner sig piggare och får bättre skolresultat. Trots det blir barn i Sverige allt mindre aktiva och drygt 80 procent rör sig inte tillräckligt.

– Problemet är inte barnen, det är föräldrarna. De älskar sina barn och skjutsar dem med bil till skolan av omsorg, en missriktad sådan. Det skapar en otrygg trafiksituation med mycket biltrafik vid skolan. Det säger Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Ett annat hinder för barns aktiva skol- transporter enligt forskarna är den rådande normen om att barn inte är mogna att cykla själva före tolv års ålder, en norm med bristande vetenskapligt underlag. I studier där barn intervjuas uppger de flesta att de vill gå eller cykla till skolan.
– Tolvårsregeln är ett snävt synsätt. Det finns trafikmiljöer där en åttaåring själv kan cykla till skolan, på samma sätt som det finns trafikmiljöer där inte ens vuxna bör gå eller cykla, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Även Jakob Brycki i Malmö har lagt märke till att föräldrarnas oro utgör ett hinder.
– Vi har pratat med föräldrar vars barn är sugna på att cykla med oss, men där föräldrar känner sig otrygga med att barnen cyklar i trafiken. Sen är flera oroliga att det här kommer att ta mycket tid och vågar inte lova något. Men jag tror många fler anslu- ter nu när bussen väl är igång. Det här kommer göra vardagen både enklare och roligare.

5 TIPS FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED CYKELSKOLBUSS

1. Vem är intresserad?
Kolla intresset för cykelbussen på skolan och bland grannar.

2. Träffas & diskutera
Bjud in till samtal med intresserade.

3. Välj en rutt & testcykla
Bestäm en rutt, hållplatser och tider. Testa rutten och se att den funkar för en större grupp.

4. Samla volontärer
Sprid information och rekrytera volontärer via affischer, sociala medier etc. Skapa en kommunikationskanal för intresserade.

5. Cykla & ha kul
Bestäm ett datum för cykelbussens start, sätt upp regler och skapa ett schema (dagligen, en gång per vecka etc). Börja cykla till skolan och njut!

Inspiration och tips finns på hos Green schools Ireland och deras cykelbussnätverk.


Färdplan för cykelbussen i Malmö: Södra Bulltoftavägen – Rådmansvången, en sträcka på 4,2 kilometer.

Cykelbussregler i Malmö

  1. Alla cyklister i F-klass upp till årskurs 2 måste åtföljas av en förälder
  2. Alla cyklister skall bära en cykelhjälm och om man vill en varselväst som tillhandahålls gratis
  3. Cyklar måste vara i gott mekaniskt skick
  4. Cyklister måste cykla i en fil
  5. Håll god kontroll över din cykel
  6. Omkörning är inte tillåten! När du väl har fått en plats i ledet, stanna i den ordningen under hela färden
  7. Vid korsningar, vänta tills chauffören säger att det är okej för gruppen att fortsätta
  8. Alla barn ska ha cykellås med sig för möjlighet att låsa sina cyklar på skolan
  9. Låt chauffören veta om det finns ett problem
  10. Ha kul!

Dela!