DEBATT ”Hälsoriskerna som följer av stillasittande borde oroa oss”

TatjanaNyheter

DEBATT. Fler barn bör gå och cykla till skolan för hälsans skull. Vi vill se åtgärder för trygga trafikmiljöer som främjar aktiva skoltransporter, t ex minskad hastighet, fler gång- och cykelvägar och bra cykelparkering. Det skriver representanter för Generation Pep och Cykelfrämjandet tillsammans med forskare från Luleå Tekniska Universitet.

Bara 2 av 10 barn och unga rör sig i den utsträckning de behöver, en grundförutsättning för att må bra. Forskare världen över är överens om att ett effektivt och relativt enkelt sätt att öka mängden vardagsrörelse är att fler tar sig aktivt till och från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter. Helt enkelt att cykla och gå mer i vardagen.

Även om vi vet allt detta så har ungas cyklande minskat med över 40 procent sedan mitten på 90-talet, mätt i färdlängd per invånare. Antalet barn och ungdomar som cyklar till skolan har dessutom halverats under samma tidsperiod. I syfte att förbättra hälsan behöver nu hela samhället göra mer för att öka andelen unga som går eller cyklar i vardagen.

De senaste åren har stillasittande hos barn ökat. I takt med det ser vi hur fler mår sämre psykiskt och drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes typ 2 och obesitas. På längre sikt ökar även stillasittandet risken för flera andra sjukdomar. Därför är det bokstavligt talat livsviktigt att vi nu får fler barn i rörelse, och ett enkelt och kostnadseffektivt sätt är att fler barn och unga går eller cyklar till skola och fritidsaktiviteter.

”För barn 6–14 år är risken att skadas allvarligt i trafiken väldigt låg. För en miljon cyklade och promenerade kilometer – vilket motsvarar 25 varv runt jorden – drabbas ett barn av en olycka i trafiken.”

Ofta kan dock föräldrars upplevda oro stå i vägen. En rädsla vuxna har är trafiksäkerheten till och från skolan, men för barn 6–14 år är risken att skadas allvarligt i trafiken väldigt låg. För en miljon cyklade och promenerade kilometer – vilket motsvarar 25 varv runt jorden – drabbas ett barn av en olycka i trafiken. Ju färre vuxna som skjutsar blir trafikmiljön säkrare för alla och den siffran kan bli ännu lägre. Egentligen är det de hälsorisker som följer av stillasittande som vi vuxna borde vara oroliga över.

Vi vill därför att barn, som har rimligt avstånd till skolan, använder aktiva resor, året om, helt eller del av väg till och från skolan redan från förskoleklass. Resorna bör ske tillsammans med en vuxen, för att så småningom bli mer självständig och utifrån barnets förmåga, avstånd och trafikmiljön kunna cykla eller gå själv.

Varför känner då många vuxna oro för trafiksituationen? En förklaring kan vara den rekommendation från 60-talet om att barn inte borde cykla före tolv års ålder som fortfarande spökar, utan särskilt starka vetenskapliga belägg. Nya rön pekar på att det såväl finns trafikmiljöer där inte ens vuxna ska cykla, men också cykelvägar som är så pass säkra att barn från åtta års ålder kan cykla utan problem. Med andra ord måste trafiksituationen lokalt bedömas och rekommendationen kring vilken ålder man kan cykla eller gå själv anpassas därefter.

Barn utgör 20 procent av befolkningen men samtidigt 100 procent av framtiden. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Vi vill att samhällsaktörer tar ett större ansvar för att skapa en miljö, inte minst runt skolor, som uppmuntrar till aktiva transporter på ett tryggt sätt exempelvis genom minskade hastighetsgränser, fler gång- och cykelvägar och ökad möjlighet för cykelparkering i anslutning till skolor.

Alla föräldrar vill sina barns bästa. Ibland kan samhällets normer och utmaningar stå i vägen för det. Låt oss stå upp mot det, gå samman och tillsammans göra vårt samhälle bättre för våra barn. Fatta modet att låta era barn upptäcka en värld, låt de cykla eller gå till skolan!

Carolina Klüft,
verksamhetschef Generation Pep

Per Hasselberg,
ordförande Cykelfrämjandet

Anna-Karin Lindqvist,
biträdande professor i fysioterapi Luleå tekniska universitet

Stina Rutberg,
biträdande professor i fysioterapi Luleå tekniska universitet

Publicerad på Aftonbladet Debatt 3 september 2023

 

Dela!