Cykelfrämjandet undertecknar Kebnekaiseprotokollet

TatjanaNyheter

Kebnekaiseprotokollet undertecknades av Svenska Turistföreningen, Svenskt Friluftsliv, Orienteringsförbundet, Scouterna, Naturskyddsföreningen, Svenska Kanotförbundet, Cykelfrämjandet och Svenska Fjällklubben. Foto: Mikael Drackner

Cykelfrämjandet signerade Kebnekaiseprotokollet tillsammans med sju andra friluftsorganisationer den 12 september 2023. Protokollet är en del av Klimattoppmöte Kebnekaise som Svenska Turistföreningen bjudit in friluftslivet och transportbranschen till. Forskningen visar att de största klimatutsläppen från friluftslivet oftast kommer från resorna och därför fokuserar protokollet på hur vi transporterar oss ut i naturen.

Under toppmötet på STF Kebnekaise Fjällstation deltar ledarna från många av Sveriges största friluftsorganisationer samt nyckelpersoner från transportbranschen såsom tågbolag, Trafikverket, länstrafiken, departement och riksdagens trafikutskott. Forskare från bland annat Tarfala forskningsstation och Mistra Sports and Outdoor har visat på hur klimatförändringarna påverkar friluftslivet och hur ett mer klimatsmart resande kan underlättas. Detta tar åtta av Sveriges största friluftsorganisationer nu fasta på genom att gemensamt signera Kebnekaiseprotokollet.

– Att signera detta protokoll var en självklarhet för Cykelfrämjandet. Hållbart resande är vårt grunduppdrag och det vi dagligen arbetar för. Det finns dock mycket kvar att göra och politiska beslut att fatta. Genom samverkan oss friluftsorganisationer emellan kan vi påskynda omställningen. Tillsammans kan vi förändra, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

Kebnekaiseprotokollet innehåller bland annat kravet på att alla undertecknare ska göra en klimatkartläggning av föreningens resor samt att ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa klimatutsläpp. Undertecknandet av protokollet blir även startskottet för ett helt nytt nätverk som ska underlätta för friluftslivets organisationer att snabbt minska dessa utsläpp.

– Tillsammans organiserar vi inom det svenska friluftslivet 1,8 miljoner medlemmar, om vi agerar gemensamt för mer klimatsmart resande så ger det effekt. Det är därför vi nu lanserar Kebnekaiseprotokollet och bildar det här nya nätverket, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Klimattoppmöte Kebnekaise började redan ombord på nattåget till Kiruna i söndags och har sedan fortsatt med forskarföreläsningar och diskussionsgrupper under vandring till och på Kebnekaise Fjällstation. Deltagarna har fått ta del av de senaste forskningsresultaten kring klimat och friluftsliv och även med egna ögon fått se hur glaciärerna vid Kebnekaise drar sig tillbaka i ett allt varmare klimat. Toppmötet avslutas med en gemensam vandring tillbaka till Nikkaluokta och nattåget söderut på torsdag 14/9. Mer information om toppmötet och deltagare finns här.

Fakta

Följande organisationer undertecknar Kebnekaiseprotokollet:
Svenska Turistföreningen
Svenskt Friluftsliv
Cykelfrämjandet
Naturskyddsföreningen
Scouterna
Orienteringsförbundet
Svenska Kanotförbundet
Svenska Fjällklubben

Protokollet i dess helhet kan läsas här


Hugo Röjgård, projektledare på Cykelfrämjandet, var med på Klimattoppmöte Kebnekaise.


Det blev en hel del klättring när gruppen besteg Kebnekaise.


Dimmigt på toppen.

 

 

Dela!