Hjälp oss att kartlägga Cykelsverige!

TatjanaNyheter

Cykelfrämjandet har tagit sig an den stora och roliga utmaningen att digitalt kartlägga Cykelsverige och till detta behöver vi er hjälp!

Till Cykelfrämjandets 90-års jubileum nästa år ska vi lansera ett digitalt cykelruttbibliotek med lättillgängliga kartor för allt från familjevänliga dagsturer, till cykelturism och natur-turer. Vi vill täcka så många orter i Sverige som möjligt och för att börja med detta behöver vi er lokala expertis.

Vi är stolta över Cykelfrämjandets rikstäckande verksamhet och vill synliggöra det för andra cyklister. Det är vi alla utgör cykelfrämjandet tillsammans!

Om varje lokalkrets skickar in minst en rutt var vore det till stor hjälp! Rutterna kommer att publiceras som exempelvis ”Östergötaland-kretsens  rutt”, ”Sundsvall-kretsens rutt” eller ”Uppsala-kretsens – rutt”. Dessa lokala rutter kommer möjliggöra att flera kan ta del av härliga turer på ett tryggt sätt över hela landet!

Välkommen på digitala informationsträff

Under den här informationsträffen kommer vi att prata mer om hur man går till väga för att skicka in en rutt som vi sedan kommer lansera på biblioteket.

14 September 19:00-20:00
Anmäl dig här 

19 September 12:00-13:00
Anmäl dig här 

Ingen förskunskap behövs för att delta men vana att använda GPS och cykelkartor är en fördel! Vi hoppas ni vill dela cykelglädjen med oss och alla andra som cyklar runt i Sverige!

Dela!