Här är Sveriges bästa cykelfrämjarkommuner 2023

TatjanaNyheter

Helsingborg är återigen bäst i Sverige när Cykelfrämjandet jämför kommunernas insatser för ökad cykling i årets Kommunvelometer. Bland mellanstora kommuner vinner Varberg medan Danderyd är i topp bland de mindre. Investeringarna i cykelinfrastruktur ökade bland kommunerna under 2022 jämfört med 2021 – i snitt investerade kommunerna 336 kronor per invånare i utveckling och underhåll av cykelinfrastrukturen. 

 –  Granskningen visar att kommunerna har genomfört en mängd åtgärder för ökad cykling under 2022 och att många har ambitiösa planer för kommande år. Det bidrar till många fördelar för både samhället och individen, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

Det är fjortonde året som Kommunvelometern genomförs. I undersökningen mäter och poängsätter Cykelfrämjandet hur kommunerna arbetar med bland annat cykelinfrastruktur och cykelpolitik för att öka cyklingen. Kommunerna delas upp i storleksrankningarna stora kommuner (fler än 100 000 invånare), mellanstora kommuner (50 000-100 000 invånare) och små kommuner (färre än 50 000 invånare). 

Efter flera års topplaceringar samt en förstaplats i fjolårets Kommunvelometern blir Helsingborg åter Sveriges bästa cykelfrämjarkommun i år. På andra plats kommer Uppsala och tredjeplatsen går till Varberg. Varberg tar också förstaplatsen bland mellanstora kommuner och bäst i storleksklassen små kommuner är Danderyd. De 54 deltagande kommunerna investerade sammanlagt knappt 1 miljard kronor under 2022 i ny cykelinfrastruktur och ytterligare 323 miljoner kronor i drift och underhåll, vilket sammanlagt motsvarar i snitt 336 kronor per invånare.

– En fortsatt satsning på att bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen skulle bidra till ännu bättre förutsättningar för kommuninvånarna att cykla på ett tryggt och smidigt sätt. I de flesta kommuner finns uppsatta mål för ökad cykling, men för att kunna nå målen krävs ökade resurser till utveckling och underhåll av cykelinfrastrukturen, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet. 

Under 2022 har 48 av 55 kommuner byggt nya cykelbanor och sju nya cykelplaner har antagits bland de deltagande kommunerna. Dessutom har 52 av 54 kommuner genomfört drift och underhåll av cykelinfrastrukturen under både sommar- och vinterhalvåret 2022. Ett avsnitt i Kommunvelometern undersöker hur kommunerna arbetar för att främja cykling bland barn och ungdomar. Resultatet visar bland annat att 17 rpocent av kommunerna har mål för barn och ungdomars resor, inklusive cykelresor, och att 33% av kommunerna har styrdokument för säkra skolvägar som inkluderar cykling. 

Vinnare 2023

Alla kommuner
1. Helsingborg
2. Uppsala
3. Varberg

Stora kommuner (över 100 000 invånare)
1. Helsingborg
2. Uppsala
3. Lund

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)
1. Varberg
2. Karlstad
3. Östersund

Små kommuner (färre än 50 000 invånare)
1. Danderyd
2. Enköping
3. Motala

Fakta  

Cykelinfrastrukturinvesteringar, inklusive drift och underhåll, 2022 
– Genomsnitt alla kommuner i Kommunvelometern: 336 kronor per invånare
– Genomsnitt stora kommuner: 391 kronor per invånare
– Genomsnitt mellanstora kommuner: 381 kronor per invånare
– Genomsnitt små kommuner: 301 kronor per invånar

Hela Kommunvelometern med fördjupade kommunrapporter finns här: cykelframjandet.se/kommunvelometern-2023

Om Kommunvelometern
Kommunvelometern är en undersökning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Syftet med studien är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt att belysa områden där det finns potential för förbättringar. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern genomförs årligen sedan 2010.

Varför delta i Kommunvelometern som kommun?

  • Kunskap. Kommunen får en objektiv genomlysning av sitt arbete för ökad cykling, som tydligt visar kommunens styrkor och utvecklingsområden. Kommunen får ett kvitto på vad den redan är bra på och resultatet kan användas för att identifiera inom vilka områden som det finns möjligheter att ytterligare utveckla arbetet för ökad cykling.
  • Mätbarnhet. Kommunen får möjlighet att jämföra sina insatser med andra kommuner i hela Sverige samt, om undersökningen upprepas, kan tydligt redovisa vilka förbättringar som har åstadkommits över tid.
  • Objektivitet. Kommunvelometern är ett tydligt sätt för kommunen att redovisa sina insatser inom cykelområdet till invånare och lokal media. Att granskningen genomförs av en neutral, extern part ökar trovärdigheten i kommunikationen.
  • Verktyg. Kommunvelometern ger konkreta råd till den undersökta kommunen hur cykelarbetet kan utvecklas vidare.

För ytterligare information kontakta gärna
Sara Majkić, projektledaee Cykelfrämjandet, 076 – 910 50 05 sara.majkic@cykelframjandet.se
Tatjana Borić-Persson,
presskontakt Cykelfrämjandet, 073 – 929 77 83 tatjana.boric.persson@cykelframjandet.se 
Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet, 076 – 170 32 73, per.hasselberg@cykelframjandet.se

Pressbilder
Högupplösta pressbilder finns här.

Cykelfrämjandet – för ett bättre Cykelsverige
Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för att fler ska cykla mer året om. Läs mer om vår verksamhet på cykelframjandet.se.
 

 

Dela!